עשה זאת טוב בפעם הראשונה (DRIFT)

bottleneck

[בתמונה: כל חלק בפס הייצור הוא צוואר בקבוק... תמונה חופשית שהועלתה על ידי Daniel Novta לאתר flickr]

עשה זאת טוב בפעם הראשונה (DRIFT) הוא מונח מעולם חקר הביצועים במינהל עסקים, שקשור למודל הייצור בסרט-נע, הקרוי Just in Time - JIT. כדי שמודל JIT יעבוד 'חלק', חשוב שכל החלקים בפס הייצור יעבדו באופן מושלם. שהרי, די שחוליה אחת בפס הייצור תייצר חלקים פגומים, כדי שכל פס הייצור יושבת (גינזבורג, 2013). משמע, כל חלק בפס הייצור מהווה 'צוואר בקבוק'.

מקורות והעשרה