פנחס יחזקאלי: עיצוב תפקידים בארגון – העצמה עצמית של עובדים…

תקציר: עיצוב תפקידים (Job Crafting) הוא כלי להעצמת עובדים (worker empowerment). אולם, בניגוד לכלים האחרים להעצמת עובדים - שבהם מתבצעת ההעצמה על ידי ההנהלה - מדובר פה בהעצמה עצמית של עובדים, בדרך של עיצוב מחדש של תפקידם! נגדיר עיצוב תפקידים כשינוי פיזי, קוגניטיבי, או חברתי שפרטים מבצעים ביחס להגדרות וגבולות משימותיהם בעבודה, על מנת לאזן את דרישות העבודה עם המשאבים, היכולות האישיות, הערכים או הצרכים שלהם...

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Kumar's Edit לאתר flickr]

[לאוסף המאמרים על שביעות רצון ומחויבות ארגונית, לחצו כאן]

המאמר עודכן ב-7 באוגוסט 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

עיצוב תפקידים (Job Crafting) הוא כלי להעצמת עובדים (worker empowerment). אולם, בניגוד לכלים האחרים להעצמת עובדים - שבהם מתבצעת ההעצמה על ידי ההנהלה - מדובר פה בהעצמה עצמית של עובדים, בדרך של עיצוב מחדש של תפקידם!

נגדיר עיצוב תפקידים כשינוי פיזי, קוגניטיבי, או חברתי שפרטים מבצעים ביחס להגדרות וגבולות משימותיהם בעבודה, על מנת לאזן את דרישות העבודה עם המשאבים, היכולות האישיות, הערכים או הצרכים שלהם.

לפיכך מדובר באסטרטגיה אישית שהפרט נוקט בה, במטרה להביא לשיפור בהון האישי של העובד ולמיטוב של מאפייני עבודתו (גל, ללא תאריך).

יחד עם זה, בשנים האחרונות מתפתחת פרקטיקה שבה הנהלות הארגונים שותפות לעיצוב התפקיד ואפילו מעודדות 'טלנטים' לעשות זאת.

[להרחבה על העצמת עובדים, לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית שהועלתה על ידי CIPE לאתר flickr]

[למאמרו של ד"ר עדו גל: 'עיצוב תפקיד' על ידי עובדים ונועצים, ותרומתו להון האנושי של הפרט והארגון, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על שביעות רצון ומחויבות ארגונית, לחצו כאן]

מקורות והעשרה