מסובכות

מסובכות

[מקור התמונה: שיפוץ שעון בחברת טיימפיס בע"מ]

מסובכות (Complicated) או מערכת מסובכת (Complicated System) מוגדרת כמערכת רבת חלקים, שלכל אחד תפקיד משלו במערכת, שניתן להבין אותה על ידי חלוקתה לגורמים. על כן, תוצאותיה של מערכת מסובכת ניתנים לחיזוי.

מסובכות איננה מורכבות! מורכבות מוגדרת כחלקים רבים דומים, שהאינטראקציה שביניהם היא שמניעה את המערכת המורכבת. חלקי המערכת המורכבת מתנהגים לפי מספר קטן של חוקים פשוטים, וזה מביא להתהוות אופן ההתנהגות של המערכת כמכלול.יחד עם זאת, לכל חלק במערכת דגות חופש והוא יכול להפתיע. על כן, ניתן ללמוד על התנהגותה של מערכת כזו מתוך הדפוסים שמאותרים בה, אך לא ניתן לחזות את תוצאות עבודתה.