מיומנות רשתית

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Jurgen Appelo לאתר flickr]

מיומנות היא יכולת נרכשת או כישרון לבצע פעולות מסוימות המיועדות להניב תוצר או תוצאה רצויה, באופן יעיל מבחינת משאבי זמן ואנרגיה.

מיומנות רשתית היא מיומנות השימוש בכלי רשת, לצורך פישוט מורכבות, הבנה עמוקה של הארגון ואופטימיזציה של קשרי הגומלין שבו. היא מהווה חלק מהמיומנות המערכתית של מנהל / איש תכנון זהו שילוב של ידע וניסיון במספר תחומים נפרדים:

  • איך בונים רשת - חברתית וארגונית  (היכולת להגיע למעלה), תוך עשיית שימוש בהילות רשת; ובמאיצי רשת.
  • איך מתחזקים רשת לאורך זמן, עושים לה אופטימיזציה, ומפיקים ממנה את המירב (היכולת לשמור על גיבוש ולהוביל את הקבוצה להישגים).
  • איך יוצרים תלות הדדית בין גורמי הרשת, על מנת להתגבר על חוסר הרצון המובנה לא לשתף פעולה.
  • איך עושים שימוש במערכות היחסים בארגון (הבאים לידי ביטוי ברשת הארגונית) להשגת מטרות הארגון. למשל, לכיצד לנתב מבנים בלתי פורמליים ברשת (קליקות) מיריבויות עם קליקות אחרות להובלת רעיונות, ליצירת ידע ולהתמודדות עם תהליכי שינוי.
  • איך לחזק את עצמם ואת הגורמים החשובים להם ברשת הארגון (רישות - נטוורקינג), על מנת להגדיל את עוצמתם.
  • איך עושים שימוש ב'סוכני הידע' של הארגון.
  • איך עושים שימוש ב'סוכני השינוי' של הארגון.

אחד הכלים החשובים להשגת מיומנות רשתית הוא ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), שדרכו ניתן לאבחן את כל הגורמים הללו, ולבחון את אופטימיזצית הרשת, לאורך זמן.