מדד בהירות הקשרים הארגוניים

מדד בהירות הקשרים הארגוניים

[מקור התמונה]

מדד בהירות קשרים הארגוניים בודק את כמות קשרי הגומלין (קשרי היררכיה וקשרי עבודה) המאומתים על פי מחלקות בארגון.

קשרי ההיררכיה אמורים לשאוף ל- 100%. חוסר בהירות רבה בקרב העובדים לגבי חלוקת הסמכות והאחריות, עלולה לבוא לידי ביטוי בביצוע לוקה בחסר של משימות ותהליכי עבודה.

קשרי העבודה מטבע הדברים עמומים יותר ונמוכים בדרך כלל בשליש מקשרי ההיררכיה.

בנוסף לבהירות הקשרים בודק המדד עם מי הגורם הנבדק בארגון משתף פעולה ועם מי קיים נתק (יתרונו העיקרי בתחום השת"פ הוא ההצבעה על הנתקים בשת"פ הארגוני).

מדד אחר הבודק אלמנטים של שיתוף פעולה ארגוני הנו מדד כמות הקשרים המאומתים הממוצעת, אולם, זה בודק רק את עוצמת השת"פ ולא עם מי יש שת"פ ועם מי נתק.