המקדם של פייגנבאום

המקדם של פייגנבאום בשנות ה- 70 של המאה העשרים, מצא המתמטיקאי פייגנבאום מקדם קבוע, המכונה כיום על שמו – "המקדם הראשון של פייגנבאום" ("Feigenbaum First Constant") (שערכו 4.669) ניתן לזהות את המקדם ביחס שבין היחסים הנמדדים בתהליכים או במערכות שונות. לדוגמה, בהשוואת היחס שבין משך הזמן שמגוון האפשרויות עובר משתי תוצאות אפשריות לארבע, או מארבע תוצאות אפשריות לשמונה, בדרך לתוצאות אפשריות רבות. מקדם זה מהווה התחלה שבסופו של תהליך נוכל לאתר את התרחשות ה"התפצלות" ואת כיוונה (רזי ויחזקאלי, 2007א', עמ' 64-63). תחום זה מצוי עדיין בחיתוליו, אולם, הוא נראה מבטיח מאוד. זה בין היתר מה שעומד בבסיס המודלים החדשים של החיזוי, המבוססים על תורות המורכבות!

מקורות