אבולוציה: מהצפרדע ועד לארגון…

[תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

המשגה

אבולוציה (Evolution) היא רעיון אוניברסאלי של שינוי דינאמי במערכות מורכבות, שלקוח מן הביולוגיה, ומיושם גם במערכות אנושיות, כמו ארגונים. מה שמאפשר לנו להבין, כיצד דברים משתנים היא הדינאמיות (The dynamic nature of reality), שלכן מכונה גם, המתמטיקה של האבולוציה.

[להרחבה בנושא דינאמיות, לחצו כאן]

אבולוציה ביולוגית

אֵבוֹלוּצְיָה בִּיּוֹלוֹגִית (Biological evolution) מוגדרת כתהליך השינוי הגנטי באוכלוסייה של אורגניזמים לאורך דורות. זהו תהליך הדרגתי של שינוי, בהתאמה לשינויי הסביבה שבה המערכת חייה ומתפקדת.

האבולוציה אינה גורמת תמיד לטובים שבינינו לשרוד, ופעמים רבות משחק המזל תפקיד מכריע בכך. כך למשל, לצפרדע שנולדה עם רגליים ארוכות יותר יש יתרון משמעותי (היכולת לקפוץ למרחקים גדולים יותר...). אולם אם קפצה הצפרדע הזו ללועו של תנין למשל, אזי אבדו סיכוייה ליצור דור דומיננטי של צפרדעים ארוכות רגליים, שתדחקנה, לאורך זמן, את האחרות. לכן, טוען, למשל, צבי ינאי כי המינים המצויים עמנו היום מייצגים שורדים בני מזל בשרשרת ארוכה של מקרים עיוורים!

[בתמונה: המזל בפעולה - קפיצה אחת רחוקה מידי לתוך לועו של תנין עלולה לסכל תהליך אבולוציוני... תמונה חופשית שעוצבה והועלתה על ידי edmondlafoto לאתר Pixabay]

[להרחבה על ה'מזל', לחצו כאן]

אבולוציה במערכות מורכבות

אבולוציה במערכות מורכבות היא תיאוריה כללית, המבטאת תהליך של שינויים, מיון ושמירה במערכת מורכבת לאורך זמן. זהו תהליך המדגיש שיפור שיטתי לאורך זמן, תוך כדי לימוד בעזרת ניסוי וטעייה.

אבולוציה של מערכת מורכבת (וחברה, ארגון וכדומה הם מערכות מורכבות...) מתקיימת דרך מאבקים בלתי פוסקים על חלוקת העוצמה בין מרכיבי המערכת (עוצמה היא היכולת של גורם במערכת לגרום לאחרים לעשות את רצונו, גם אם זה נגד רצונם וגם אם זה מנוגד לאינטרסים שלהם).

לכן, הדחף הבסיסי של כל מרכיב במערכת הוא למקסם את עוצמתו מחד גיסא; ולמנוע עוצמה מיריביו מאידך גיסא. זה העיקרון שמניע את המאבקים הללו.

[להרחבה בנושא מערכת מורכבת, לחצו כאן]  [להרחבה בנושא עוצמה, לחצו כאן]

התופעה הזו קרויה מאבק העוצמה (The Struggle for Power). היא נגרמת בשל הנטייה של רשתות מורכבות להתמרכז למספר קטן והולך של מוקדי כוח. מוקדים אלה קרויים בשפת הרשתות רכזות. למרות היותה הכוח המניע של ארגונים, היא אינה זוכה לבולטות הראויה לה במדעי החברה ובספרי הניהול.

[להרחבה בנושא רכזת, לחצו כאן]

לימוד התהליכים שהשפיעו על האבולוציה, משמש להבנת תהליכי התפתחות של מערכות ומיושם בתכנות המכונות "אלגוריתם-גנטי" (Genetic Algorithm, GA).

אבולוציה 2

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי VeloBusDriver לאתר flickr]

העמקה