אקלים חברתי

כיתה 2

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי GollyGforce - Living My Wo לאתר flickr]

אקלים חברתי (social climate) של קבוצות בבית הספר: התנהגות התלמידים מושפעת מכוחות סביבתיים שמבנים לסביבה החברתית מעין "אישיות" ייחודית משלה, הנקראת אקלים חברתי.

אקלים זה הוא תוצר של מערכות לחצים דו כיוונית: מצד אחד לחצי הסביבה הפועלים על הפרט ומצד שני הלחצים שמפעיל הפרט על הסביבה (Trickett & Moos, 1995).

על בסיס המודל והמשגת האקלים החברתי , פיתחו טריקט ומוס את "סולם הסביבה הכיתתית" בעל תשעת ממדים לאבחון האקלים.

מקורות

  • Trickett E.J., Moos R H. (1995), Classroom Environment Scale Manual, 3rd Edition, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Comments are closed.