פיקוד ושליטה

פיקוד ושליטה

[התמונה: עליונות המידע במבצעים צבאיים, מתוך האתר: Rheinmetall Defense. שם האמן אינו מוזכר]

פיקוד ושליטה (פּוֹשׁ) (command and control) היא פיקוד של מפקדים על כוחות שהוכפפו להם לשם מילוי המשימה, הכוונתם והפעלתם באמצעות: מתן פקודות, הנחיות, והוראות ברורות, שתכליתן מילוי המשימה והשגת המטרה וכן תיאום ופיקוח.

תהליך זה ניכר במבנה של שרשרות פיקוד מדרגיות ובעבודת מטה בדרג העוצבה ומעלה. כל דרג בשרשרת הפיקוד מסוגל וגם אמור לתפקד ברמתו בלבד.

בתהליך זה מפעיל המפקד כוח אדם, ציוד, קשר, מתקנים ונהלים דרושים כדי לאסוף מידע ולנתחו, לתכנן את שיש לעשות ולפקח על ביצוע המבצעים (אג"ם-תוה"ד, 1998, ע' 497). פיקוד ושליטה הוא גם כינוי לעבודת המפקד ולפעילות מטהו (אג"ם-תוה"ד, 1998, ע' 497).

מקורות 

  • אג"ם-תוה"ד (1998), המילון למונחי צה"ל, תל אביב: צה"ל, מטכ"ל.