מדינת סף גרעינית

מדינת סף גרעינית

המונח מדינת סף גרעינית מתאר מדינות - מעבר לחמשת המדינות שבהן מכירה האמנה למניעת הפצה של נשק גרעיני (NPT) כמדינות שמחזיקות בנשק גרעיני - שהשיגו שליטה, או נמצאות קרוב להשגת שליטה בתהליך הדרוש בכדי לייצר עצמאית נשק גרעיני. משמע, שאגרו, מתחת לאפה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, חומרים בקיעים, והיא יכולה, בהחלטה עצמית ובלתי תלויה, להפוך למעצמה גרעינית בזמן קצר.