פנחס יחזקאלי: מדיניות הביטחון

מדיניות הביטחון

[התמונה: 'ייצור ידע']

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

מדיניות הביטחון נגזרת מתורת/תפיסת הביטחון. היא משקפת שינויים, ואת הפתרונות בנסיבות הנתונות. עניינה הינו היישום השוטף והגמיש של התפיסה, על-פי הנסיבות  הנתונות, במגמה לממש את יעדי הדרג המדיני תוך מתן מענה לאתגרי הסביבה האסטרטגית.

ממדיניות הביטחון, שעניינה, כאמור, הכוונת הפעילות הביטחונית הכוללת, צומחת האסטרטגיה של הצבא, המגדירה את המשתמע מהמדיניות, את השלכותיה בתחום הצבאי. היא מתאימה למציאות שבה פועל הצבא, ולאיומים שעמם הוא מתמודד.

מושג חשוב הרלוונטי למדיניות הביטחון, הוא איום הייחוס, אשר מגדיר את האיומים המרכזיים, הקונקרטיים, שאליהם יש להפנות את המאמץ המבצעי-המדיני האסטרטגי בתקופה אליה מתייחסים.

[להרחבה בנושא תורת / תפיסת הביטחון, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

Comments are closed.