העוצמה הצבאית ביטחונית

העוצמה הצבאית

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Mark Mauno לאתר flickr]

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה. *  *  * בסוף 1812, כשמפלת ה'גראנד ארמה'  הצרפתי המפואר ברוסיה העוצמה הצבאית-ביטחונית היא אחד מתוך ארבעת אשכולות העוצמה של הביטחון הלאומי. אחד הביטויים החשובים של "העוצמה הצבאית - ביטחונית" היא תורת הביטחון, או כפי שמקובל לכנותה רק בישראל - תפיסת הביטחון. תורת ביטחון או תפיסת ביטחון הינה מערכת של מסקנות עקרוניות, הנגזרות מנסיבותיה הביטחוניות-אסטרטגיות של המדינה, המנחה את הפעולה בתחום הביטחוני-צבאי. בארבעה תחומים עוסקת תפיסת ביטחון: בהגדרת האיום על הביטחון; בבניית הכלים, באמצעותם תתמודד המדינה עם האיומים אותם הגדירה; בהגדרת התנאים, במסגרתם מדינה תפעיל את כוחה; ובדרך שבה מדינה מפעילה את כוחה הצבאי. דוגמאות לאמירות הקשורות בתפיסת הביטחון (בהעדר תפיסה כזו):
  • מדינות ערב לא השלימו עם קיומנו...
  • מכיוון שאנו נופלים בכמות, עלינו לעלות באיכות...
  • ישראל היא מדינת סטטוס- קוו...
  • מצדנו לא יתכן קרב אחרון...
  • הרתעה, התרעה והכרעה הם עמודי התווך לתפיסתנו...
  • עלינו להגדיר קווים אדומים כמרכיב עיקרי בקיום הרתעה...
  • העתקת המלחמה לשטח האויב הכרחית. מתקפה מקדימה תתבצע רק במידת האפשר.
"בהיעדר דוקטרינה לבטחון, כאשר החברה פועלת פרגמטית בפותרה בעיות כפי שהן עולות מעצמן, כל מאורע נעשה סוגיה בפני עצמה. אנרגיה רבה מבוזבזת כדי להחליט היכן אנו נמצאים, יותר מאשר לאן אנו הולכים. כל מאורע ממודר, ודנים בו המומחים תחת מועקות הקשיים המיוחדים לו, בלי לשים לב לזיקתו למאורעות" Kissinger Henry (ed.) (1971), Problems of National Strategy, Praeger, U.S.A. מדיניות הביטחון נגזרת מן התפיסה. המדיניות משקפת שינויים, ואת הפתרונות בנסיבות הנתונות. עניינה הינו היישום השוטף והגמיש של התפיסה, על-פי הנסיבות  הנתונות, במגמה לממש את יעדי הדרג המדיני תוך מתן מענה לאתגרי הסביבה האסטרטגית. ממדיניות הביטחון, שעניינה, כאמור, הכוונת הפעילות הביטחונית הכוללת, צומחת האסטרטגיה של הצבא, המגדירה את המשתמע מהמדיניות, את השלכותיה בתחום הצבאי. היא מתאימה למציאות שבה פועל הצבא, ולאיומים שעמם הוא מתמודד. מושג חשוב: "איום היחוס": מגדיר את האיומים המרכזיים, הקונקרטיים, שאליהם יש להפנות את המאמץ המבצעי-המדיני האסטרטגי בתקופה אליה מתייחסים.

[לקובץ מושגי היסוד של הביטחון הלאומי, לחצו כאן]

 

One thought on “העוצמה הצבאית ביטחונית

  1. Pingback: מושגי יסוד בביטחון הלאומי באתר ייצור ידע - ייצור ידע

Comments are closed.