ביתור

ביתור

[הציור מתוך האתר Sobre Leyendas; שם הצייר אינו מוזכר]

ביתור הוא מטרתה של המהלומה המערכתית: לבתר מערכת אופרטיבית, לאחר שנותקה מן המכלול האסטרטגי שלה לחלקים טקטיים קומפקטיים, לבודד את אותם חלקים על ידי כיתורם, ואז לחסלם. מהלומת הביתור מונעת את התממשותה של ה- סינרגטיות הטבועה בתוך המערכת המגנה (נוה, 2003, ע' 181).

מקורות

  • נוה שמעון (2003), אמנות המערכה, התהוותה של מצוינות צבאית, תל אביב: מערכות.