תכנון ועיצוב סביבתי ככלי למניעת פשיעה

 
תכנון פיזי ומניעת פשיעה

[לאוסף המאמרים על תכנון לסוגיו, לחצו כאן]

תכנון ועיצוב סביבתי ככלי למניעת פשיעה (CPTED - Crime Prevention through Environmental Design) הינם אסטרטגיית מניעה לנטרול עבריינים ולהקשיית יכולתם לבצע פעילות עבריינית. אחת מהנחות הבסיס של תחום התכנון האורבני והעיצוב הסביבתי היא כי ביכולתם של האזרחים ושל הרשויות לעצב את הסביבה באופן שיחזק קהילתיות ולכידות חברתית. הנחת יסוד נוספת היא כי פשיעה, אלימות ועבריינות מושפעות כולן ממאפייניה הפיזיים של השכונה כדוגמת הזנחה, בתים נטושים וכדומה.

מצלמות טלוויזיה במעגל סגור, תאורה, שערים ומחסומים מבוקרים, וכן טיפוח נוף, גיזום צמחיה ושימוש בצמחיה עויינת, שילוט והכוונה, תכנון ועיצוב שבילים ומדרכות ועוד, כל אלו הם אמצעים העומדים לרשותם של מתכננים, מבצעים וכמובן – דיירים, כדי לנסות ולעצב את סביבתם באופן שישפיע על הבטיחות ועל הביטחון.

מחקרים מראים כי הסיכוי להיתפס הוא הגורם העיקרי המשפיע על ההחלטה אם לבצע עבירה או לא. מסתבר כי הסביבה משפיעה על העבריין יותר מהרווח שיפיק מההצלחה בביצוע העבירה.

גישת ה-CPTED מתבססת על עיקרון זה ומטרתה לצמצם התנהגות קרימינלית על ידי תכנון עירוני סביבתי.

[לאוסף המאמרים על תכנון לסוגיו, לחצו כאן]

מקורות והעשרה