שוחד

שוחד

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Chris Potter לאתר flickr]

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]

דף זה הוכן על ידי עורך דין יאיר רגב

שוחד (Bribe) הוא תשלום או טובת הנאה הניתנת בחשאי לעובד הציבור ע"י אזרח בתמורה לקידום ענייניו, על מנת שיפעל באופן הנוגד את ייעודו וימעל בתפקידו. שוחד היא אחת העבירות העיקריות המאפיינות שחיתות שלטונית.

מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הן עבירות פליליות.

עבירות של מתן וקבלת שוחד בדרך כלל מתבצעות במחשכים ובאין רואה תוך מידור מרבית הסובבים והפחתת מספר המעורבים למינימום הנדרש על מנת למזער את הסיכוי לחשיפת העבירות. מסיבה זו קשה להוכיחה.

המחוקק מכיר בכך, וקבע הסדר ראייתי מיוחד לפיו ניתן להרשיע בגין עבירה זו על יסוד עדות אחת, אף אם זו עדות של שותף לעבירה. זהו חריג לכלל הדורש, ככלל, חיזוק ראייתי לעדות שותף לעבירה.

העבירה היא כשעובד הציבור לוקח שוחד בעד פעולה הקשורה בתפקידו. השוחד יכול להיות בכסף, שווה כסף, שירות או כל טובת הנאה אחרת.

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, באתר 'ייצור ידע', לחצו כאן]