פעפוע פשיעה

Crime Diffusion

פעפוע פשיעה (Crime diffusion) הנו מצב שבו, בעת לחץ משטרתי למניעת סוג עבירה אחד, קיימת הפחתה במקביל גם של סוגי עבירות אחרים. למשל, מצב שבו פעילות משטרתית נגד התפרצויות לחנויות, מביאה גם להפחתה בסחיבת מוצרים מהחנויות הללו.

התופעה ההפוכה לפעפוע פשיעה היא העתקת פשיעה (ראה דף WIKI נפרד).

מקורות

Guerette Rob T. (2009), Analyzing Crime Displacement and Diffusion, in: Center for Problem Oriented Policing. 

 

Comments are closed.