משטרה עירונית

תקציר: משטרה עירונית (Local Police) בניגוד ל-משטרה לאומית (National Police), הינה משטרה הפועלת באחריות הרשות המקומית ולא השלטון המרכזי. בישראל הוגדר המושג משטרה עירונית ב- הוועדה לבחינת שיטור קהילתי ומשטרה עירונית במאבק באלימות (וועדת טרנר), 2005: הוועדה מגדירה "משטרה עירונית" כגוף בעל סמכויות של שיטור ברמת השטח, המהווה מעין איחוד של משרדי הסיור, התנועה והרישוי ברמת תחנת המשטרה, ושל משרד הפיקוח ברמת הרשות המקומית, באותם תחומי פיקוח הרלוונטיים למאבק בפשיעה לסוגיה... שיטור עירוני

[בתמונה: ניידות שיטור עירוני של הרשויות המקומיות; מתוך אתר החברה לביטחון ולסדר ציבורי בראשון לציון]

[לקובץ המאמרים על משטרות עירוניות בישראל, לחצו כאן]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

משטרה עירונית (Local Police) בניגוד ל-משטרה לאומית (National Police), הינה משטרה הפועלת באחריות הרשות המקומית ולא השלטון המרכזי.

בישראל הוגדר המושג משטרה עירונית ב- הוועדה לבחינת שיטור קהילתי ומשטרה עירונית במאבק באלימות (וועדת טרנר), 2005: הוועדה מגדירה "משטרה עירונית" כגוף בעל סמכויות של שיטור ברמת השטח, המהווה מעין איחוד של משרדי הסיור, התנועה והרישוי ברמת תחנת המשטרה, ושל משרד הפיקוח ברמת הרשות המקומית, באותם תחומי פיקוח הרלוונטיים למאבק בפשיעה לסוגיה.

הקמת "משטרה עירונית" משמעה, הכפפת משרדי הסיור התנועה והרישוי מתחנת המשטרה לראש העירייה, ואיחודם עם הפיקוח העירוני (החקירות והמודיעין המשטרתיים לא יכללו ב"משטרה העירונית", ויועברו מתחנת המשטרה לרמה המרחבית). "המשטרה העירונית" אמורה להיות כפופה לראש העיר, תחת פיקוחו של דירקטוריון בעל סמכויות. מפקד המשטרה אמור להיבחר, תוך היוועצות עם הדירקטוריון המפקח על המשטרה העירונית.

[להרחבה בנושא: 'ועדת טרנר', לחצו כאן]

בחלק מהמשטרות העירוניות קיים מצב, שבו רשויות מעסיקות אנשי שיטור פרטי כעובדי קבלן בניידות של משטרת עירונית בעבודה המשותפת עם המשטרה. באופן כזה נכנס בעצם השיטור הפרטי "בדלת האחורית" לשיטור בערים בישראל.

[לקובץ המאמרים על משטרות עירוניות בישראל, לחצו כאן]

העשרה:

Comments are closed.