זיכרון מודחק

זיכרון מודחק

[התמונה במקור]

זיכרון מודחק (repressed memory) הוא זיכרון של אירוע שאיננו נגיש לזיכרונו של האדם הנושא אותו. מושג זה מתחבר לעולם אכיפת החוק בעיקר בשל זיכרונות מודחקים שצצים אחרי שנים ויכולים להביא להרשעת אנשים בעבירות שביצעו (או לא ביצעו) לפני זמן רב. מקרה כזה עלה לסדר היום הציבורי במשפט על האב שהורשע אחרי שבתו נזכרה שנאנסה בעקבות חלום שחלמה.

העשרה