ועדת קנאפ

וועדת קנאפ

ועדת קנאפ (The Knapp Commission) מונתה ב- 1971, לחקור, בין היתר, את השחיתות המשטרתית בניו-יורק. להלן חלק מממצאיה:

  • הוועדה קבעה, כי שוטרים קיבלו תשלומים שבועיים או חודשיים ממהמרים, בעלי ברים ואנשי עסקים. לדוגמה, שוטרים אספו כ - 3,500$ לחודש מכל אזור הימורים, כאשר הבכירים בדרגה קיבלו תשלום גדול יותר. שוטרים 'חדשים', שהצטרפו ל'פרוייקט', נאלצו להמתין פרק זמן מסוים, לפני שזכו לקבל את חלקם.
  • הוועדה טענה, כי 2,000 מתוך 30,000 שוטרי העיר קיבלו תשלומי שוחד קבועים מסוחרי סמים. התברר, כי גביית "דמי כיס" מזדמנים מסוחרי סמים קטנים נחשבה נורמה מקובלת, כמעט חוקית, בקרב השוטרים.
  • עוד נמצא, שוטרים שילמו גם לחבריהם בתוך המשטרה, תמורת קידום ענייניהם המקצועיים והאישיים.

ועדת קנאפ ציינה, כי קיים חשד למעורבות קצינים בדרגות בכירות יותר מדרגת מפקח בפרשיות הללו, אם כי לא נמצאו ראיות לכך.

שני מונחים שהיו בשימוש במשטרה והועלו על-ידי הועדה, ראויים לציון: ההבחנה בין שוטרים "אוכלי בשר" (“Meat Eaters”), לבין שוטרים "אוכלי עשב" (“Grass Eaters”):

  • "אוכלי הבשר" הם אלה, שניצלו באגרסיביות את עצמתם המשטרתית לרווח אישי.
  • "אוכלי העשב", לעומתם, היו אלה, שפשוט קיבלו תשלום עבור כך שביצעו, לכאורה, את תפקידם והעלימו עין.

הוועדה ציינה, כי רוב השוטרים המושחתים היו דווקא מהסוג השני. היא ראתה ב"אוכלי העשב" את לב הבעיה, בשל הכמות הגדולה של שוטרים שהיתה מעורבת בכך. עובדת קיומם, בצירוף "קשר השתיקה" שבתוך המשטרה, מנעו את האפשרות ששוטרים יחשפו את הפעילות המושחתת החוצה.

הספר (ולאחר מכן הסרט) המפורסם "סרפיקו" מתאר - בהקשר זה - את הקשיים העצומים שעמדו בפני אותו שוטר, שחשף את השחיתות במשטרת ניו-יורק, עד כדי חשש מתמיד לחייו.