Jeppe Vilstrup Hansgaard: במעורבות עובדים, חוכמת ההמונים לא עובדת!

חברות רבות שולחות סקרי מעורבות עובדים בכל שנה - או כל שנה שנייה - לכל העובדים, יש אף חברות, שמוצאות דרכים לתשאל את העובדים כל הזמן! אבל, הן לא מתקרבות לפתרון בעיות ההתקשרות שלהם. הם מבזבזות משאבים כספיים וזמן יקר. ובכל זאת, העובדים מנותקים מתמיד. הגיע הזמן לחשוב מחדש!