Jeppe Vilstrup Hansgaard: מדוע קודם דווקא 'הסוס הכהה'?

ישנם טלנטים שאינם בולטים לעין ההנהלה הבכירה; אבל מתאפיינים ביציבות רבה; ביכולת מעולה לשתף פעולה עם עובדים ועם מחלקות; ולרתום אותם להשגת מטרות הארגון. חוסר הבולטות שלהם מביא לכך, שההנהלה אינה מודעת, בדרך כלל, ליתרונותיהם ופוסחת עליהם בתהליכי הקידום. לכן, אנו נוהגים לכנות אותם בעגה המקצועית, 'סוסים כהים' (Dark Horses)...

אלי בר און: צריך פרופורציות…

וירוס הקורונה - שמופץ רק באמצעות קרבה פיזית מאדם לאדם - פוגע בנו בנקודה, בה אנחנו בכבני אדם הכי חלשים ומתקשים להתגונן. הפגיעה - בנוסף לזו הרפואית - היא בחברתיות שלנו ביכולת לתקשר באמצעות מגע קרוב זה עם זה...

שאול שלו: 'תווך' לילדיך את המציאות…

משפחות הן ארגונים לכל דבר. כמו הארגונים הללו, נקודת התורפה העיקרית שלהם היא ביכולת לקיים שיתוף פעולה פנימי בין קבוצת הילדים להוריהם. היועץ המשפחתי הוותיק, שאול שלו, מטיף לבסס לעקוף קושי זה על ידי ביסוס העוצמה ההורית על 'תיווך' בין הילדים למציאות, שפעמים רבות, הילד מתקשה לקרוא נכון...

Jeppe Vilstrup Hansgaard: חשיבותן של פונקציות תמיכה להשגת שיתוף פעולה חוצה מחלקות

מאמר זה עוסק בחשיבותן של מה שמכונה פונקציות עסקיות תומכות לאפקטיביות הארגונית. נגדיר פונקציות עסקיות תומכות (Support business functions) כפעילויות עזר (תומכות), המבוצעות על ידי הארגון על מנת לאפשר או להקל על פונקציות הליבה העסקיות, את פעילות הייצור שלה. פונקציות עסקיות תומכות רבות עושות שימוש בכלים לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA)...

הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע'

פעולות משותפות במערכת מורכבת (סוגים שונים של שיתוף פעולה בין מרכיבי המערכת) מבטאים את התלות שבין מרכיביה של מערכת מורכבת, שהיא קריטית כל כך לפרודוקטיביות הארגונית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' בסוגיה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

למה שיתוף פעולה קשה כל כך?

אנחנו בעצמנו מערכות מורכבות; המשפחות שלנו הן מערכות מורכבות; מקומות העבודה שלנו הם מערכות מורכבות; העיר והמדינה שלנו הם מערכות מורכבות... אבל אנחנו איננו בקיאים בחוקים ובמאפיינים של מערכת מורכבת, שמאפשרים לנו סוג של ניבוי מסוים לגבי מה כדאי ומה שפחות כדאי לעשות. אנחנו מדחיקים ומתעקשים לא ללמוד, כיוון שאלה מתנגשים עם ערכים שהטמענו...

פנחס יחזקאלי: פעולות משותפות (שיתוף פעולה לסוגיו) במערכות מורכבות – הרצאה בשלושה חלקים

זוהי הרצאה בשלושה חלקים על שיתוף פעולה לסוגיו (פעולות משותפות) בין מרכיביה של מערכת מורכבת. קבוצות יכולות להשיג מטרות, שיחידים לא מסוגלים להשיג לבדם; וארגון אחד לא יוכל להשיג את מה שיוכלו להשיג קבוצת ארגונים שונים, הפועלים יחד! תורת הניהול אפיינה איכויות שונות של "פעולות משותפות" במושגים נפרדים: שיתוף פעולה תוך תחרות; שיתוף פעולה / שילוביות; תיאום; וסנכרון...