פנחס יחזקאלי: חלם השגרירויות הישראליות במדינות ערב

כאילו לא נכבשה השגרירות האמריקנית בטהרן ב- 4 בנובמבר 1979 ותוכנה היקר הפך לנחלת בעליה החדשים של איראן; כאילו לא הותקפה השגרירות האמריקנית בלוב בלילה שבין 11 ל-12 בספטמבר 2012, שוב הופתעו האמריקנים מכך ששגרירותם הותקפה, הפעם בעיראק. אם נוסיף לכל אלה את התקיפות של שגרירויות ישראליות, נוכל להיווכח במשמעותה של מורכבות בהקשר של פתרון בעיות בתחום המדיני...