יצחק בריק: בדרך למלחמה טוטאלית

ציטוט מדבריו של האלוף ישראל טל ז״ל: "כללי המלחמה באזור יהיו שונים בעתיד, המלחמה עלולה להיות טוטאלית. טילים ארוכי טווח שיימצאו בידי מדינות קרובות ורחוקות עלולים לערער את כושר ההרתעה ההיסטורי של ישראל. האיומים החדשים האלה הם שעלולים להגביל את יכולתו של חיל האוויר למלא את ייעודו האסטרטגי"...

יצחק בריק: פער רלוונטיות עמוק… תשובה לאלוף רן גורן!

ב-15 באוקטובר 2020 פרסמתי ב'הארץ' את המאמר "הטיל מכופף את זנב המטוס". ב- 22 באוקטובר השיב לי האלוף רן גורן (לשעבר איש חיל האוויר) במאמר נגדי באותו עיתון, תחת הכותרת: "בריק, אתה טועה: אין תחרות למטוס הקרב". האמנם אני טועה?