פנינה קרן: People analytics – להפוך את תפיסת משאבי אנוש בארגון מהוצאה בלבד להכנסה

שפת משאבי אנוש ומדדי הביצוע, לרוב, איננה כמותית ובמספרים; אלא במילים -"שפת האנשים". לכן, קשה למנכ"ל ולהנהלת הארגון להעריך את תרומת משאבי אנוש במונחי הכנסה כספית; והוא נימדד בעיקר במונחי הוצאה כספית של השכר. איך להפוך את עבודת משאבי אנוש כך שניתן יהיה למדוד את העבודה במונחים כספיים?