גרשון הכהן: עמלק כרוע מתמיד המחייב קיום בתודעת מאבק

מדינה לעולם אינה מתייצבת על מסילה קבועה. היא ישות משתנה ומתהווה. דווקא בהצלחתה המדינה מחוללת המדינה התנגדויות מבית ומחוץ, ונוצרים מאבקים חדשים, דוגמת המאבק אליו נדרשת מדינת ישראל בימים אלה להשבת ריבונותה בנגב ובגליל.

הכל על עמלק באתר 'ייצור ידע'

עמלק הוא האויב הדמוני של ישראל לדורותיו. מאז יציאת מצרים ובכל דור, לובש עמלק צורה חדש של הצורר התורן... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', בסוגיית 'עמלק', לפי הכותבים (בסדר הא"ב)... קריאה נעימה!

גרשון הכהן: מלחמת עמלק

בתולדות המלחמה, מלחמת עמלק היא עוד מלחמה. עבור עם ישראל, מלחמת עמלק היא המלחמה הראשונה. על ים סוף זכו בני ישראל להצלה פלאית מידי שמיים. מול עמלק, בני ישראל נדרשו לראשונה ליטול אחריות אקטיבית לגורלם ולשאת חרב בידם. על ים סוף, בראותם את מצרים רודף אחריהם, צעקו אל ה' בחרדה נואשת; ומשה ענה להם: "אל תיראו, ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" (בשלח יד 13)...