סוזי בן ברוך: פשיעת הנוער בישראל 2020 – מגמות ושינויים בראייה היסטורית

המאמר מציג תמונת מצב - עדכנית ל- 2013 - אודות עבריינות בני נוער בישראל בהיבטים שונים (נתוני פשיעה,סוגי פשיעה ועוד), לצד דרכי ההתמודדות  של מערכות האכיפה וגופים פורמאליים נוספים  עם התופעה...

חגית לרנאו: 20 שנים של ירידה מתמשכת בשיעורי עבריינות הנוער

בישראל - כמו בארצות הברית - קיימת מגמה של ירידה משמעותית במספר תיקי החקירה שנפתחו כלפי קטינים, מכ-35,000 תיקים שנפתחו בשנת כלפי קטינים בשנת 2008 לכ-23,000 בשנת 2016. אם כי, בשנת 2017, לאחר עשור של ירידה, חלה עלייה של כ-7% במספר התיקים.

סיני ובן ברוך: חוקי הנוער בישראל – רקע היסטורי וחקיקה מואצת

המאמר סוקר התפתחות היסטורית תהליכית, במעמד הילד בהליך הפלילי, גישות ותפיסות משתנות המשפיעות על חוקי הנוער בישראל ובעולם. הוא נוגע בהתלבטות, בין הליך ענישה להליך שיקום קטין המעורב בפלילים; ומרחיב על הקטין בהליך הפלילי מתקופת המקרא, ימי הביניים, דרך חקיקת נוער מתקופת המנדט...

מאיר גלבוע: תשאול קטינים במסגרת חקירה פלילית

מטרת מאמר זה היא להציע מסגרת לתשאול קטינים, הנמצאים בחקירה משטרתית, שתאפשר לחוקרי המשטרה להביא את הנחקרים הקטינים לידי שיתוף פעולה ומסירת הידוע להם על העבירה הנחקרת, ואם הם החשודים - להודות בעבירה המיוחסת להם, מחד גיסא, לקבוע גבולות לתשאול כזה, על מנת שהעדויות וההודאות שיתקבלו יהיו אמיתיות ולא הודאות שווא שהושגו עקב שימוש בלחצים אסורים ומוגזמים...

עבריינות נוער באתר 'ייצור ידע'

עבריינות נוער (Delinquency) היא עבריינות המבוצעת על ידי אדם צעיר המוגדר על פי החוק כקטין. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות עבריינות הנוער, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה...

סוזי בן ברוך: הזדמנות שנייה

תיקון 14 לחוק הנוער הווה רק חלק ממסכת שינויים מרחיקת לכת אשר הוצעה ע"י שתי וועדות. אילוצי תקציב הביאו לתוצר של פשרה ואיזון בין אינטרסים של המעורבים בנושא. בפועל, השינוי בא לידי ביטוי בסעיפים, שמעוגנים ברובם בנוהלי עבודה, בפקודת המשטרה ובמדיניותה. כיום, קיימים בו הסדרים, אשר, בחלקם, לוקים בחסר,ואף מרעים את המצב הקיים...

תפקידה של המשטרה בענישה הפלילית

מטרתו של המאמר לסקור את עבודת המשטרה במסגרת תהליך הענישה הפלילית. קרי, את פעילות המשטרה, שתוצאתה הגשת כתב אישום בבית המשפט: קבלת תלונות וייזום פעולות משטרתיות לגילוי עבירות, המניבות תיקי חקירה; מעצר חשודים לצורך חקירה; השלמת תיקי החקירה והעברת התיקים לתביעות המשטרתיות או לפרקליטות המדינה לצורך הגשת כתב אישום. ראה אור לראשונה בספר סוגיות בתורת הענישה בישראל (2009), בעריכת שלמה גיורא שוהם ואורי תימור, וניתן להוריד אותו כאן.

סוזי בן ברוך: צעירים חסרי מנוח

עבריינות הנוער בישראל היא מנת חלקם של קטינים מכל שכבות האוכלוסייה מכל מקום בארץ. עבירות הרכוש מהוות רק כשליש מכלל העבירות, המבוצעות ע"י בני-נוער. עבירות  אלימות,סמים ומין הפכו בקרבם לחמורות יותר ויותר. מעל שליש מעבירות האלימות מבוצעות במוסדות חינוך, ואחוז זהה ברחובות. בשל המצב הכלכלי, לא נפקד גם מקומן של 'הגניבות הקטנות'... תמונת מצב...

ארנון אדלשטיין: שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה

[הצילום הועבר על ידי המחבר] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן]  [לאסופת המאמרים בסוגיית משבר קליטת יהודי אתיופיה, לחצו כאן] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ארנון אדלשטיין – שימוש בחומרים פסיכו _] ד"ר ארנון אדלשטיין, קרימינולוג, המכון לקרימינולוגיה, האוניברסיטה העברית  (התקבל במערכת באוקטובר 2003, אושר לדפוס בדצמבר 2003).…