סיקור פוליטי כסיקור מירוץ סוסים

"סיקור מירוץ סוסים" (Horse Racing Coverage) הוא כינוי לסיקור תקשורתי הנהוג הדמוקרטיות המערביות, לפיו מערכות בחירות ואירועים פוליטיים מסוקרים כסוג של מירוץ - רווי דרמה וקונפליקטים - שבו הטרמינולוגיה הננקטת לקוחה מאירועי ספורט תחרותי, שבו בוחנים מוטיבציות פוליטיות של מועמדים, טקטיקות פעולה, מצבם המשתנה של בפוליטיקאים בסקרים...