יצחק אדיג'ס: לא ניתן לשנות אדם; אבל, ניתן להעשיר אותו!

מודל PAEI הוא אולי המודל החשוב ביותר בהבנת מרכיבי הניהול וסגנונותיו. הסגנונות הללו מתעצבים בנו מאז לידתנו... כותב אדיג'ס: "... האם אנשים משתנים? כמובן שלא. כמה מקרי גירושין מתרחשים, למשל, בשל התעקשותו של אחד הצדדים שהאחר ישנה את אישיותו או את סגנונו? אנחנו מה שאנחנו. זה נקבע גנטית. אבל...

רקפת ששון: סגנונות ניהול והדקויות שביניהם

סגנון ניהול (Management style) הוא קבוצת דפוסים של קבלת החלטות, ביחס לכפיפים בארגון. סגנונות ניהול משתנים מאדם לאדם, מארגון לארגון, ומסוג תעשייה אחד למשנהו. המאמר מביא שני מודלים המדגישים סגנונות ניהול קוטביים, ומודל שלישי, מורכב יותר, המאפשר הבחנה בין דקויות...