Jeppe Vilstrup Hansgaard: מחלקות המכירות כמערכות אקולוגיות

המעבר של ארגונים מ'מכירת אקדחים' (סוכני מכירות שהם 'זאבים בודדים') למערכת ארגונית אקולוגית, מחייב מעבר ל'מכירות שיתופיות', שבו צוות המכירות מתפקד - וגם מתוגמל - כגוש אחד, בשיתוף פעולה מלא וברמת אמון גבוהה בין מרכיביו; ורק אז, מעבר למערכת ארגונית אקולוגית, שבה מחלקת המכירות פועלת כמתווכת בין הארגון ללקוחותיו...

Jeppe Vilstrup Hansgaard: איזה רשתות ניתן לנתח ניתן לנתח באמצעות העקבות הדיגיטליים שאנו משאירים ברשת?

יש אנשים - וחברות טכנולוגיה - שטוענים, שניתן לנתח רשתות רק באמצעות אותן עקבות הדיגיטליים שאנו משאירים ברשת. האמנם? מניסיוננו בחברת INNOVISOR, רק הרשתות העסקיות ניתנות לניתוח אמין, באמצעות בעקבות הדיגיטליים ברשת.

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף עשירי

הדף הזה מביא לכם את האוסף העשירי של כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות - ONA... אתם מוזמנים לתרום עוד משלכם!

Jeppe Vilstrup Hansgaard: אופטימיזציה איננה מתרחשת מעצמה

אם אתם מבקש מאנשים להגיע למשרד כדי ישתפו פעולה יחד, זה לא יקרה לבד, ואין מנוס מביצוע אופטימיזציה של קשרי העבודה ביניהם. אופטימיזציה איננה נוצרת בהתארגנות עצמית, וההגעה למשרד למטרות אלה, תישאר בגדר חובה מתסכלת!

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שמיני

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף שמיני של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שביעי

ניתוח רשתות ארגוניות הוא תהליך אבחון ארגוני מתקדם, שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד. הדף הזה מביא לכם אוסף שביעי של עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות...

נושא לימוד: ביזנס בולשיט וניהול שטויות

ב- 20 שנים נצברים דפוסים חוזרים רבים, שנותנים לנו מושג טוב מאוד איך ארגונים מתנהלים... ואז, אנחנו פותחים את ספרי הניהול; ו/או מתבוננים בתכנים של סדנאות שמעבירים חלק מהיועצים הארגוניים, ומגלים מדע בדיוני! ברוכים הבאים לעולם ה'בולשיט עסקי' ו'ניהול השטויות'...

פנחס יחזקאלי: ביזנס בולשיט וניהול שטויות – הרצאה בחלק אחד

'בולשיט עסקי' (business bullshit) ו- 'ניהול שטויות' (bullshit management) עוסקים בארגונים שלוקים בהונאה עצמית ובעשיית יתר; עוסקים במנהלים, שהולכים שולל אחר 'גורויים' בגרוש ותיאוריות כוזבות; וביועצים 'ארגוניים', שממציאים תיאוריות משל עצמם עבור עצמם וסוחבים ארגונים למקומות בעייתיים... מאמר ופודקסט מוסרט בסופו.