עמר דנק: לשנות את מדיניות "דובון לא לא" מול איראן

צריך להחליף את הגישה מול איראן ולהתחיל לדון, במה חשוב שיהיה בהסכם עתידי ועל מה אנחנו מוכנים לוותר. למען הסר ספק, כל וויתור כזה יכאב, אין חלופה ללא מחיר כואב. אבל אם לא נעשה את זה, נהיה מחוץ למעגל ההשפעה. לאור המציאות הפוליטית בארה"ב זה אפילו לא יוכל להיות קלף השפעה של ישראל בארה"ב.