אלעד רזניק: צה"ל – מכסת"חים מהשטח

אל"מ ע', מב"ס חצור היוצא, בא ותוקע לכל המילים הגדולות, על למידה צה"לית, אצבע משולשת בעין: בשנת 2013 הוא שימש כמפקד טייסת (מ"ט). המרחק בין הפקת הלקחים שלו כ ב- 2013 ליישום שלהם כמב"ס ב- 2020 מעולם לא היה קצר יותר מחד גיסא; וארוך יותר מאידך גיסא...

חינוך, למידה, סביבת למידה ושיטותיה באתר 'ייצור ידע'

'למידה' (Learning) היא תהליך של רכישה, הרחבה או שיפור של ידע, תובנה, יכולת או מיומנות. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות חינוך, למידה, סביבת למידה ושיטותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

אבי ברוכמן: מיקרו למידה – האתגר העכשווי של מערך ההדרכה

השינויים התרבותיים והקוגניטיביים של השנים האחרונות מחייבים אותנו ללמידה קצרה במיוחד Micro Learning. מתודה זו דוגלת בארגון מחדש של תכניות הלמידה למקבצי למידה קצרים ונגישים יותר, על מנת לייעל את אפקטיביות הלמידה. זאת לאחר שהשכילו להבין שרמת הקשב של הלומד בעידן שלנו יורדת. גישה זאת מנסה לגשר על הפער...

כיתה גדולה – כיתה קטנה

מערכת החינוך הישראלית פועלת על פי ההלכה של הרמב"ם, שהורה כי אסור שמספר התלמידים בכיתה יעלה על ארבעים. במקומות שהכיתה מתקרבת לארבעים תלמידים, יש נטייה לחלק אותה לשתי כיתות של עשרים. משמע, לאופטימום המאפשר למידה אפקטיבית...

יחזקאלי ואונגר משיח: מלכת הכיתה ותרומתה ללמידה

כולנו זוכרים, מן הסתם, את מלכת (או מלך) הכיתה, אבל רק בודדים מכירים את הקשר שבינה לבין איכות הלמידה. ניתן למצוא כיתות, בתחילת תהליך התארגנותן, שמאבקי העוצמה - הניטשים בין קליקות - מקשים מאוד על יכולת המורה להשיג בהן אווירה לימודית. מרגע שנוצרה 'מלכה', היא מייצבת 'סדר' חברתי, שמרגיע את מאבקי העוצמה. ה'סדר' הזה חיוני ללמידה. על כן, בעצם קיומה מאפשרת ה'מלכה' למידה טובה יותר לכיתתה!

יחזקאלי ואונגר משיח: מהפכת הרשתות בחינוך

הגורם המשפיע העיקרי על יחס התלמיד לבית הספר ונכונותו ללמוד במסגרתו, הם החברים בני גילו, אפילו יותר מהוריו. האם אנו קוראים נכונה את שמתרחש בתוך קבוצות נוער אלה בתוך בתי הספר? מצב של היעדר חברים מהווה נורית אזהרה לגבי נער, שעלול לסכן את עצמו וגם אחרים. איתור הילדים הללו והעצמתם מבעוד מועד מקטינים מסוכנות ומשפרים את הישגיהם בלימודים. עד כמה אנו מצליחים באיתורם מבעוד מועד?