גרשון הכהן: חרדת החורבן של יצחק שדה

אם נתרגם את דברי יצחק שדה למציאות ימינו שלנו, יצרנו מערכת שמונעת את צמיחתם של מנהיגים. אם תרצו, ברית המנהלים הטכנאים נוסח הארוורד, ברית 'נהגי הקטר המצטיינים', חיסלה את המנהיגים היזמים, פורצי הגדר; וכיוון שאין ארוחות חינם, המחירים גבוהים, והם צפויים עוד להתעצם!

אבי הראל: ממתינות לחורבן

בשנת 70 לספירה הכניע טיטוס את ירושלים והחריב את בית המקדש. התוצאה הקשה הזאת באה בהמשך ישיר לניצחון ההלכתי של בית שמאי על בית הלל, שסימן את הקץ לממשלה המתונה שהייתה אז בירושלים, והעבירה זמנית את ההגמוניה מבית הלל לקנאים, שנתמכו בית אנשי בית שמאי. הכאוס והחורבן אותם המיטו הקיצוניים על ירושלים ובית המקדש, החזירו להנהגת העם את אנשי בית הלל, בראשותו של רבן יוחנן בן זכאי...

גרשון הכהן: המשך המאבק על עתיד מדינת ישראל

המקום בו עמדתי כמפקד אוגדה 36, בקיץ תשס"ה, לנוכח הצו להשתתף עם אוגדתי בחורבן גוש קטיף, היה מבחן הרה גורל. ישפוט כל אדם על פי שיפוטו וישפוט אלוהי ישראל. דבר אחד ברור: פעלתי שם במודעות עמוקה לגודל השעה!