ויזואליזציה – יתרונותיה ומגבלותיה – באתר 'ייצור ידע'

'וִיזוּאָלִיזַצְיָה' (Visualization) - טוב מראה עיניים... חוש הראיה הוא החוש הדומיננטי ביותר אצל האדם ואנו נוהגים להסתמך עליו יותר מכל חוש אחר. לעובדה זו יתרונות רבים אך גם חסרונות לא מעטים בדמות טעויות תפיסה וזיהוי הנובעות מהסתמכות יתר על חוש הראיה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות יתרונות ההסתמכות על הויזואליזציה; ומגבלותיה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

שרית אונגר משיח: ארגונים גדולים ברשת

כשהארגון קטן, יכולת הרשת לשקף מצב ארגוני היא אופטימלית. אבל, ככל שהארגון גדל, היכולת שלנו להבחין בפרטים קטנה והולכת, ואנחנו נזקקים יותר ויותר לאלגוריתמים, שישקפו לנו את מצב הארגון. הרשת הויזואלית משמשת אותנו, אז, להצגה של חלקים בארגון, או של בעיות ספציפיות בארגון כולו...

פנחס יחזקאלי: "תורת הרשתות" לסיוע מערכת אכיפת החוק

כאילו על מנת להמחיש את חשיבותן של הרשתות (Networks), והויזואליזציה (Visualization), התבשרנו באוקטובר 2009 על הענקת פרס שטוקהולם לקרימינולוגיה לשנת 2010 – הפרס היוקרתי ביותר בתחום המחקר הקרימינולוגי, שיש המקבילים אותו בתחום זה לפרס נובל – לפרופסור דוד וייסבורד מהמכון לקרימינולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים...

יחזקאלי ואונגר משיח: רשתות וויזואליזציה – מהפיכה בניהול ובייעוץ הארגוני

בעשור האחרון, בעיקר לאחר פרסום ספרו של אלברט-לסלו ברבאשי: "קישורים – המדע החדש של רשתות", חלה תנופה עצומה בחקר תורת הרשתות ובמהפכת הויזואליזציה הנלווית אליה ("ויזואליזציה של תהליכים" או Process Visualization). תורה זו רואה, בין היתר, את הארגון כאוסף של התהליכים המתרחשים בו. תהליכים אלה ניתנים לידי ביטוי ויזואלי בעזרת רשת שבה משורטטים הגורמים הפועלים, המחוברים זה לזה באמצעות קשרי הגומלין שביניהם (מסרים, פעילויות). ניתן למצוא במקורות רבים אמירות המכנות את תורת הרשתות מהפיכה בתחומי הניהול והייעוץ הארגוני, אולם, רבים עדיין מתקשים להבין את השינוי.

רזי ויחזקאלי: התוצאות הבלתי צפויות והלא מתוכננות של מעשינו – ספר להורדה חופשית

אנחנו מזמינים אתכם להוריד לשימושכם, ללא עלות, את הספר "תב"צים. תופעת התוצאות הבלתי צפויות והשלכותיה". הספר ראה אור בהוצאת המרכז למחקר של המכללה לביטחון לאומי של צה"ל. המבוא לספר מצורף פה, לעיונכם...