הרן פינשטין: היועצת המשפטית בישיבת הממשלה

היועצת המשפטית נימקה את דבריה בכך שהיא מסתמכת על פסק דין של בית המשפט העליון. מצופה מיועצת משפטית להפעיל שיקול דעת, לבקר, להציע פתרונות שונים לעמדות בית המשפט. חזרה על פסקי דין ללא מחשבה וביקורת אינם חלק מתפקידו של הייעוץ המשפטי.

הרן פינשטין: ייקוב הדין את ההר?

השופט הרן פינשטין מצטט את שופט העליון המנוח מישאל חשין: "הרגשה כבדה מלווה אותי, ואני מתקשה להשתחרר מתחושה זו, כי שיטת המשפט והעושים מטעמה לא מילאו את חובתם כלפי החברה. בין אם נאמר כך ובין אם נאמר אחרת, רבים יסכימו - ואני בתוך הרבים - כי שיטת המשפט הכזיבה".

הרן פינשטין: שופטי בית הדין בהאג – כמה הם נבערים…

"שופטי" "בית הדין" בהאג [למעט שופט אחד] נעתרו לבקשת התובעת האנטי ישראלית והחליטו לפתוח בחקריה נגד מעשיה של מדינת ישראל ואנשיה בזירות השונות של לחימתה. אין צורך במומחיות כדי להבין כי מדובר באקט אנטישמי ברור ואת זאת לא ניתן לעקר מ"עוטי הגלימות" למיניהם. הם נולדו או התחנכו לתוך אנטישמיות וממנה עברו לאנטי ישראליות...

הרן פינשטין: עיתוי החלטת בג"ץ על הגיור – מוטעה!

איני יודע אם החלטת בג"ץ לאשר גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שבוצעו בישראל היא טובה אם לאו. ישנם טיעונים טובים לתומכים בהחלטה זו כשם שיש טיעונים נכונים למתנגדים לה. אני כן יודע כי העיתוי לפרסום ההחלטה - מוטעה...

הרן פינשטין: כן ולא

כן ולא. כן, להחלטת בית המשפט המחוזי - הדן בעניינו של בנימין נתניהו - לקבוע את תחילת שמיעת הראיות רק לאחר הבחירות. לא, להחלטת בית המשפט, לפיה שאלת קבילות הראיות נגד נתניהו - בשני תיקי הפרת האמונים - תידון רק לאחר שמיעת כל הראיות...