פנחס חזקאלי: יעקב אלפרון – ראש משפחת הפשע הראשונה

יעקב אלפרון ייחרת תמיד בהיסטוריה של הפשע בישראל כראש משפחת הפשע המודרנית הראשונה, או כפי שהוגדר על ידי בית המשפט, "ראש פטריאכלי לאחיו, גיסיו וקרוביו". חיסולו של יעקב מוטט את הרלוונטיות של המשפחה כולה כמשפחת פשע.