Jeppe Vilstrup Hansgaard: הקסם שבמעגלים

ככל שהתמקצעתי וצברתי ניסיון באבחון ובשיפור ארגונים, למדתי להעריך עוד ועוד ואת הקסם שבמעגלים, כדרך להאיץ זרימות ארגוניות, ביטול ביורוקרטיות, הימנעות מחיכוכים, הפחתת סיכונים, יצירת לולאות משוב שבאמת עובדות, וכדומה.

יאיר רגב: מצלמות בגני ילדים עכשיו!

בעקבות האירועים שנודעו לאחרונה, של התעללות אכזרית מצד הצוות המטפל בפעוטונים (גני ילדים), יש חובה לפעול להגנת הילדים חסרי הישע, בין היתר באמצעות הצבת והפעלת מצלמות מעקב שנועדו להשגת שלוש תכליות: הרתעה שתסייע במניעת פגיעה בילדים, ברווחתם ובשלומם; איתור מקרי פגיעה באמצעות בקרה; ויכולת שימוש בתיעוד פגיעה שקרתה לצורך חקירה וענישה...