דורון מצא: אני לא משפטן; אבל, בהחלט יודע קרוא!

בהחלטה זו קיבלו זכויות האדם והאזרח מעמד אבסולוטי ומוחלט לפני זכות הקהילה להתגונן מפני הנגיף ושיקולי הבריאות. זה כנראה, לפחות לדעתי, המשמעות של חלם משפטי או הפוסל במומו פוסל. אין כנראה מילים אחרות כדי לתאר את העניין...

גרשון הכהן: הבג"ץ והגיור – מחיר חוסר הגמישות

לכאורה, לאחר חמש עשרה שנה שהמחוקקים נמנעו מהחלטה בסוגיה מורכבת, בג״צ שגיבש הכרעה עשה את המוטל עליו. אבל, אולי הפוליטיקאים לא מחליטים כי הם פשוט מבינים, עד כמה מוטב בסוגיות האלה שלא להחליט....

אסא כשר: הערה על החלטת בג"ץ בשאלות הגיור הרפורמי והגיור הקונסרבטיבי

הזהות מתבטאת גם במבחן הכניסה. הזהות היהודית מתבטאת גם בהליך הגיור. לפיכך, מנקודת המבט של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית, כל הליכי הגיור של הזרמים השונים הם הליכים תקפים. מנקודת המבט של המדינה, אדם שעבר הליך כזה בהצלחה הוא יהודי לכל דבר...

הרן פינשטין: עיתוי החלטת בג"ץ על הגיור – מוטעה!

איני יודע אם החלטת בג"ץ לאשר גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים שבוצעו בישראל היא טובה אם לאו. ישנם טיעונים טובים לתומכים בהחלטה זו כשם שיש טיעונים נכונים למתנגדים לה. אני כן יודע כי העיתוי לפרסום ההחלטה - מוטעה...

הרן פינשטין: הפור נפל בבית המשפט העליון

"הפור הופל" - משפט זה מיוחס ליוליוס קיסר אשר אמר אותו על גדות נהר הרוביקון לפני שהחליט לחצותו בניגוד להחלטת הסנט הרומי. בישראל, הפור הופל כאשר בית המשפט העליון החליט לדון בעתירה נגד חוק היסוד המסדיר את הסכם הרוטציה בין מפלגות הליכוד וכחול לבן ומקים את הממשלה הרחבה הנוכחית...

הרן פינשטין: יש גבול לניצול הציני של בג"ץ לצרכים פוליטיים

בית המשפט העליון דן, ב- 27 באוקטובר 2020, בעתירות נגד ההסכם והחקיקה בעניין ראש ממשלה חליפי. נמסר לי כי בית המשפט סבר כי מדובר בדיון חשוב. לכן הוא שודר בשידור חי. אם בית המשפט יתערב, כהוא זה, בהסכם הפוליטי של המפלגות ובחקיקה כי אז ייסתם הגולל על הדמוקרטיה בישראל...