גרשון הכהן: איום המלחמה הרוסי באוקראינה, בהשלכותיו לביטחון ישראל

איום המלחמה הרוסי בגבול אוקראינה נראה לכאורה כאירוע אירופי, ללא השלכות בטווח המיידי למזרח התיכון. אולם, בגורמי היסוד המניעים את ההתרחשות, מתבטאת מגמה שצריכה לסמן גם בעבור מדינת ישראל תפנית אסטרטגית.

אלעד רזניק: סבלנות לא קונים בשום חנות!

ארה"ב מדינה מסודרת ובבתי הנבחרים השונים הליכים עוברים בחקיקה. אם בפנסיבלניה ובמדינות האחרות יהיו מספיק חברים קונגרס שיתמכו בדרישה לעריכת ביקורות, זה בדיוק מה שיהיה והבחירות לא יאושררו. ללא אשרור הבחירות לא ימונו אלקטורים (ההליך חייב להסתיים עד ה 12 לדצמבר מועד מינוי האלקטורים)...

כיצד קרס המזרח התיכון?

על פי מורשת מקארת'ור, אמורים היו האמריקנים להשאיר את מפלגת הבעת' על כנה, כמו גם את כל מוסדות השלטון, כולל מנגנון גביית המסים, לסלק מספר מצומצם מאוד של אנשים, ולבנות תהליך הדרגתי של מתן זכויות לנשים, והגדלת זכויות אזרח באופן מדורג, עד שעיראק הייתה בשלה לקבלת חוקה... משלא עשו כן, דרדרו את עיראק לכאוס. כך, גילו בדרך הקשה שלהרוס ניתן במחי החלטה, אבל לבנות לוקח זמן רב, והרבה כוחות ואמצעים שלא היו מוכנים להשקיע.