למי שייכת המשטרה? – אמון במשטרה ולגיטימציה משטרתית באתר ייצור ידע

הפער הצורם ביותר בין משטרות בחברה דמוקרטית, מצוי בשאלה הבסיסית ביותר: מיהו בעל הבית של המשטרה; והיא 'מתכתבת', ישירות, עם סוגיות כמו אמון הציבור במשטרה והלגיטימציה המשטרתית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות כל אלה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה! 

אסא כשר: הערה על פרשת המעצר של אמיר השכל

קציני משטרה פועלים על פי עקרונות ממלכתיים של שמירה על כבוד האדם ועל שלטון החוק. באופן כללי, יש לי אמון בהם, מפני שהם ראויים לאמון. בית המשפט יכול לפסול את שיקול הדעת שלהם. ויש לי אמון בבית המשפט, מפני שהוא ראוי לאמון...

אסא כשר: הערה על החסינות של ח"כ כץ ועל הזיכוי של הנשיא טראמפ

אסור להפקיד בידי הפוליטיקאים החלטות בדבר התנהלות של פוליטיקאים הנראית פסולה מאוד. אי אפשר לתת אמון באיכות הדיון ובתקינות ההחלטה של פוליטיקאים ביחס לפוליטיקאים. חייבת להיות דרך אחרת לדון בסוגיות של חסינות והדחה באופן אתי ומעורר אמון!

יעקב עמידרור: נאמנות (לויאליות) – למי?

עד כמה מותר למפקד כפוף לערער על פקודה בשם מחויבותו לפקודיו הוא עניין גדול לענות בו. יש בהיסטוריה של צה"ל מפקד אוגדה, שהגיע עד שר הביטחון בערעוריו, וביצע, בסופו של דבר, פקודה שנראתה לו מיותרת (ושילם בדם רב של חייליו). אך צבא לא יכול לשאת תרבות של ערעורים, ובשורה התחתונה, הנחת המוצא לפעולתו הנורמלית היא, שמפקדים כחיילים מבצעים פקודות...

פנחס יחזקאלי: אמון – התנאי האולטימטיבי לכל אינטראקציה חיובית

אמון הוא תנאי בסיסי לאינטראקציה אפקטיבית בין ייצורים חיים, בכל תחום, כיוון שהוא מפחית חסמים במעבר מידע, חומר ואנרגיה; ולהיפך: היעדר אמון מונע אינטראקציה אפקטיבית כזו. אין שיתוף פעולה ללא אמון! כיוון שאמון מתייחס להתנהגות עתידית של גורם אחר, שאין עליו שליטה, הרי שאמון הוא בעצם סוג של הימור: הנטייה האנושית לתת אמון היא כר פעולה נרחב לאלה הנבנים מהפרתו...