פופוליזם באתר ייצור ידע

וֹפּוּליזם (Populism) הוא מושג שנוי במחלוקת, המהווה בימינו כלי ניגוח פוליטי, בדיוק כמו היפוכו של המושג: אליטיזם. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות פופוליזם והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!

פנחס יחזקאלי: בן גביר – ירח הדבש נגמר והשחיקה החלה…

לאיתמר בן גביר היה הרבה מזל, וסיכוי של ממש להפוך למנהיג לאומי... הוא יכול היה להמר בתחילה על אנשי המפתח, שעמדו לרשותו, למנותם, לתת להם לעבוד, ולנסות לשנות מהר את מצב המשילות בטווח הקצר, ללא כוחות נוספים. אבל, הוא בחר ללכת על בטוח, ולהיאחז במוכר, שנמצא מתחת לפנס: ביוזמות חקיקה, במשא ומתן פוליטי, בדרישות לתקציבים ובהמשך הופעות בתקשורת. עתה נותר לו רק לרדוף אחר האירועים... (אגב, זה עוד לא מאוחר...)

אבי הראל: פרשת ילדי ביאליסטוק בגטו טרזין

זהו סיפורם העגום של למעלה מ- 1200 ילדים יהודים, שיצאו מגטו ביאליסטוק שחוסל לגטו טרזין, על מנת להיות קלף מיקוח ביד הגרמנים. אלה האחרונים רצו לבצע עסקת חילופי שבויים גרמניים בילדים יהודיים, אולם התנאים שהציבו לכך לא היו יכולים להתקבל על ידי בעלות הברית. אשר על כן, ילדי ביאליסטוק הם עדות נוספת לציניות הרצחנית של הגרמנים, שעבורם יהודים בכלל ובעיקר ילדיהם נחשבו לאבק ואפר.

פנחס יחזקאלי: תא"ל ערן אורטל על ההבדלים שבין פעולות התגמול למערכה שבין המלחמות (מב"ם)

מה הדמיון שבין פעולות התגמול שביצע צה"ל בעבר, למערכה שבין המלחמות (מב"ם)? מה השוני? ואיך ההשוואה הזו קשורה לתופעת הרקטות והטילים שמאיימים על עורף ישראל? ומה בין כל אלה לבין אסטרטגיה ישראלית אפשרית בעימות נגד איראן?

יוני בייט: הרס העתיקות ככלי במאבק התודעתי של הפלסטינים

בעוד שליטים במזרח התיכון מנסים ליצור, יש מאין, חיבור תודעתי להילת ההיסטוריה הקדומה, הפגאנית והמפוארת של מדינותיהם, הקשר של 'עם התנ"ך' עם עברה הקדום של הארץ הוא כמעט מובן מאליו. את הקשר הזה מנסה עתה הרשות הפלסטינית לקעקע, בהשמדת אתרי עתיקות יהודיים; כי כל מהות הלאומיות הפלסטינית היא לקעקע את הציונות, ולרשת אותה; משל הכנענים חזרו לתבוע את ארצם מבני ישראל...

אבי הראל: מצוות התפילין

מצוות הנחת תפילין נלמדת מהלשון המקראית, הן בפרשתנו והן מתוך הפסוקים המצויים בספר דברים. ברם, לפי פשט הפסוקים אין כוונתם לחפצים ממשיים, אלא למטאפורה של זכירה. ברם, בעת הקדומה היה נוהג לקשור חפצים שונים לגוף כאותות של הזדהות וזיכרון, ובעיקר המדובר היה על קמיעות מסוגים שונים...

דוד א' פרנקל: הרהורים על פרשת בא

שניים הם הנושאים העיקריים בפרשה: שלוש המכות האחרונות שהונחתו על מצרים ויציאת מצרים. בין לבין, אנו לומדים על ההכנות ליציאת מצרים ועל חילופי רכוש; ולאחר המכה האחרונה, אנו לומדים על היציאה ממצרים. גולת מצרים באה לקיצה. כל בני ישראל יצאו ממנה, כאשר כולם בני חורין.  

השריון – הטנקים – באתר ייצור ידע

ב- 30 השנים האחרונות דעך זוהרו של הטנק הכבד. גורמי היבשה אחרים - כחיל הרגלים חמוש בטילי נ"ט; וחילות האוויר, שמשגרים פצצות וטילים מדויקים - הפכו לחשובים יותר. אבל בשנים האחרונות, חוזרים הטנקים, מצויידי ההגנה האקטיבית המתוחכמת, למרכז הבמה, ומעצמות עולמיות ואזוריות ממהרות להצטייד בהם. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות השריון בעבר ובהווה, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!