סוזי בן ברוך: חוק הקנביס החדש באשר לקטינים  בלבד (18-)

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי kidjack לאתר Pixabay]

ד"ר סוזי בן ברוך שרתה במשטרת ישראל 35 שנים בתפקידי חקירות ומודיעין, קהילה ומשמר אזרחי ועבריינות נוער. שימשה כקצינת נוער ארצית במשטרת ישראל. מרצה בנושאי משטרה וחברה. מאחריה כארבעים שנות ניסיון בעבודה עם נוער. בכתיבתה היא מסתייעת בניסיונה הרב בשטח, כמובילה וכשותפה לשינויים הרבים שנעשו בתקופת שירותה.

*  *  *

מהשאלות שמופנות אלי בנוגע לחוק הקנביס החדש אני למדה, שרבים אינם מודעים למשמעויות הנובעות מהחוק, לקטינים ולבגירים, בנוגע להחזקה או שימוש בסם מסוג קנאביס, או השרף שלו, לצריכה עצמית.

לכן, מצ"ב הסבר ליישום החוק, בנוגע לקטינים (18-). הסבר דומה יצא בנוגע לבגירים במאמר נפרד.

הגדרות

א. עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית – עבירה כאמור בסעיף 1ג (סיפא) לפקודת הסמים המסוכנים {נוסח חדש}, התשל"ג – 1973 (להלן: "פקודת הסמים המסוכנים"), הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנביס או שרף של קנביס, כמשמעותם בפרטים 1 ו-2 בסימן א' בחלק א' לתוספת הראשונה.

 

[להסבר ליישום החוק בנוגע לבגירים, לחצו כאן]

ראשית, להלן כמויות הסמים, מכל הסוגים, הנחשבות בחוק ככמות מקסימלית לצריכה עצמית:

סוגי סמים כמות מקסימלית, הנחשבת לצריכה עצמית
קנביס, מריחואנה, גראס 15 גרם
שרף של קנביס (חשיש, גראס) 15 גרם
אופיום 2 גרמידות
קוקאין 0.3 גרם
הירואין 0.3 גרם
מתדון 0.15 גרם
מורפין 0.3 גרם
משרת אופיום 0.3 גרם  (תכולת מורפין נטו)
אמפטאמין 0.2 גרם
מתאמפטאמין 0.2 גרם
יחידות .L.S.D 3

מרשם משטרתי מיוחד - זהו מאגר מידע, שכולל רישומים לגבי עבירות של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, כקבוע בסעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב -1982.

קטין - מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו שמונה עשרה  שנה.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי TerreDiCannabis לאתר Pixabay]

הבהרות לגבי קטינים

  • נקבע, בסעיף 230 (ג) (1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשמ"ב – 1982 כי יכללו במרשם המיוחד רישומים לגבי קטין שעבר עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית כהגדרתה בסעיף 1(ג1) לפקודת הסמים המסוכנים, בהתקיים תנאים ונסיבות שיקבעו משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, בנוהל שיפורסם באתר המשטרה. מטרת נוהל זה היא לקבוע את התנאים והנסיבות כאמור.
  • מדיניות אכיפה מיוחדת ביחס לקטינים - שעברו עבירה זו - מוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.1105, שכותרתה לאחר התיקון הצפוי תהיה "מדיניות התביעה – סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית לגבי סם מסוג קנביס" (כיום כותרתה "מדיניות התביעה –סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית").
  • הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ונוהל זה מתווים יחדיו את המדיניות הכוללת בנושא זה ויקראו כמקשה אחת.
  • הנוהל מבוסס על המדיניות הנוהגת ביחס לעבירות המבוצעות על ידי קטינים, הנותנת  עדיפות למניעה ושיקום - ובהתאמה לשינוי החקיקתי במסגרתו הוקם מרשם משטרתי מיוחד בנוגע לעבירות החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. המרשם המשטרתי המיוחד יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע, אלא במקרים מצומצמים הקבועים בחוק.

רישומים לגבי קטין במרשם המשטרתי המיוחד

במרשם המשטרתי המיוחד ייכללו רישומים כמפורט בסעיף 230 (ג) (2), למעט אם התיק נסגר מחוסר אשמה, לגבי קטין, בהתקיים התנאים והנסיבות הבאות:

א. מדובר בעבירה ראשונה או שנייה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. יובהר כי בעניינם של קטינים, "עבירה שנייה" היא עבירה אחת נוספת, אשר נעברה בתוך 3 שנים ממועד העבירה הראשונה. עבר הקטין עבירה ראשונה, ולאחר שלוש שנים בהיותו קטין עבר עבירה שנייה, יראו את העבירה השנייה כעבירה ראשונה. אם עבר קטין עבירה ראשונה ושנייה, ועבר בהיותו קטין עבירה שלישית, לאחר שלוש שנים ממועד העבירה השנייה, יראו את העבירה השלישית כעבירה שנייה.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי CBD-Infos-com לאתר Pixabay]

ב. קטין אין בשלוש שנים שקדמו לביצוע העבירה הרשעה קודמת באחת או יותר מהעבירות הבאות:

  • עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים (נ"ח) תשל"ג - 1113, למעט הרשעה אשר רשומה במרשם המיוחד;
  • עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסוכנים, התשע"ג – 8113 ;עבירה לפי סעיף 28 (3) לפקודת התעבורה או עבירה לפי תקנה 82 (8) לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1121.
  • אין חשד, כי הקטין עבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 11 סיפא הנלווית לעבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית.
  • הקטין אינו אסיר במועד ביצוע העבירה ,כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב, 1971.

הערה חשובה

לגבי קטינים ללא עבר פלילי, בעבירות  אלה (עבירות קנאביס הנ"ל) ניתן לא לפתוח תיק פלילי. בשפה משטרתית, ניתן לפתוח טיפול מותנה (ט"מ) במקום פ"א (פרטי אישום). הראשון: ללא רישום פלילי. השני: עם רישום פלילי.

באם הקטין משתף פעולה, וחוות דעת קצין מבחן לנוער מצביעה על שיפור בנושא זה וקבלת אחריות וטיפול, אזי קצין הנוער, בד"כ, יגנוז טיפול זה בעילת חע"ת (ללא רישום פלילי). התנהגות ותגובת קטין שלילית עלולה להפוך ט"מ ל-פ"א, ולהגישו לתביעה. המגמה העיקרית: השבת הקטין לחיים נורמטיביים, תוך שליפתו מהמעגל הפלילי ומניעת הידרדרותו.

[להסבר ליישום החוק בנוגע לבגירים, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *