אלעד רזניק: איך ניתן לסייע בידי הכוחות המתונים באיראן

התחזקות השמרנים באיראן

עסקת הגרעין שווקה לעולם, כצעד שאמור לפתוח את איראן לכוחות השוק העולמיים ולסייע בהתחזקות הכוחות המתונים. המערב להתעלם מהאזהרות, שקידום עסקת הגרעין במנותק מהתנהלותה הבינלאומית של איראן; ואי הכללת תנאים שמקשרים בין השניים, ישחק בסוף לידי השמרנים, כיוון שאיננו דורש מהם לשנות את מדיניות החוץ שלהם, מאפשר את המשך הזרמת התקציבים העצומה למשמרות המהפכה, ותורם במישרין לשימור מעמדם הפנים איראני. 

בפועל, גרמה עסקת הגרעין להגברת הלחץ מצד השמרנים לצבור הישגים נוספים במדיניות החוץ האיראנית. זאת, תוך שימוש בכספים ששוחררו לאחר החתימה על העסקה, ועסקאות הסחר הבינלאומיות עליהן חתמה איראן לאחר הסרת המגבלות הבינלאומיות שהוטלו עליה בסבבי הסנקציות השונים. 

במילים אחרות, בעוד קובעי המדיניות המערביים קיוו שעסקת הגרעין תייצר אטמוספרה חיובית יותר מבחינת הכוחות המתונים באיראן, ותגרום להתרחבות השפעתם במעגלי החברה האיראנית; התוצאה הסופית יכולה להיות הפוכה: גדילת מעגלי השפעתם של הכוחות השמרנים בחברה, במערכות הכלכליות במערכות הפוליטיות ובמערכת הצבאית האיראנית. 

כיוון שמאזן הכוחות הפנים איראני טרם הגיע לאיזון, על המערב למצוא את הדרך, בטווחי הזמן המידיים, להתמודד עם אסטרטגית הלחימה האסימטרית של משמרות המהפכה האיראנים ברחבי המזרח התיכון דבר שיגרור את הקטנת מעגלי ההשפעה של השמרנים או לפחות ימנע מהם לגדול.

הערת ביניים - מעגלי ההשפעה אינם מיוצגים נכונה על ידי החלוקה הפוליטית באיראן, כפי שמשתקפת בפרלמנט האיראני או במוסד הנשיאות. הם מיוצגים טוב יותר במוטת השליטה הצבאית, כלכלית ובמעגל מקבלי ההחלטות. 

מדיניות החוץ האיראנית

מאזן הכוחות הפנים איראני, אסור לו שיימדד במספר הטנקים המטוסים או מספרם של חברי הפרלמנט השייכים לקבוצת השמרנים. מקבלי ההחלטות במערב שתמכו בעסקת הגרעין, כצעד שיתרום למיתון החברה האיראנית טעו בשיקוליהם, וההסתמכות על העסקה כצעד היחיד ללא צעדים נוספים שנועדו להוביל לשינוי ההתנהלות האזורית האיראנית וכתוצאה מכך לשינוי מאזן הכוחות בחברה האיראנית לא תוביל לתוצאות להן קיוו. 

שינוי הפרדיגמה - עסקת הגרעין כמנוף השפעה יחיד שנועד לשינוי מאזן הכוחות הפנים איראני - היא הסיכוי היחיד לביטול ההשפעות השליליות של עסקת הגרעין על מאזן הכוחות הפנים איראני, ללא הגבלות של ממשל אובמה על מדיניות החוץ האיראנית ועצירת התפשטותה תוביל העסקה להתחזקות המחנה השמרני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *