אבי הראל: המחלוקת התאולוגית בעולם החרדי אודות השואה

השואה על פי הרב טייטלבוים

[בכרזה: השואה ע"פ הרב טייטלבוים היא עונש על הקמת המדינה הציונית... תמונתו של הרב טייטלבוים הועלתה לויקיפדיה על ידי: Anomymous. התמונה משמאל היא נחלת הכלל]

[לקובץ המאמרים באתר, 'ייצור ידע' בנושא השואה ומלחמת העולם השנייה, לחצו כאן]

עודכן ב- 16 באפריל 2023

אבי הראל הוא בעל תואר שלישי בפילוסופיה והיסטוריה יהודית, שירת בצה"ל מג"ב ומשטרת ישראל שלושה עשורים, בתפקידי פיקוד שונים. בתפקידו האחרון היה ההיסטוריון של משטרת ישראל. פרסם ארבעה ספרים ועשרות מאמרים בתחומי עיסוקו.

אבי הראל הוא בעל תואר שלישי בפילוסופיה והיסטוריה יהודית, שירת בצה"ל מג"ב ומשטרת ישראל שלושה עשורים, בתפקידי פיקוד שונים. בתפקידו האחרון היה ההיסטוריון של משטרת ישראל. פרסם ארבעה ספרים ועשרות מאמרים בתחומי עיסוקו.

*  *  *

שואת יהודי אירופה מעסיקה רבות את התאולוגים אודות פשרה ומשמעותה. במקביל היא העסיקה הוגי דעות חרדים, שניסו להסביר את עוצמתה והיקפה הבלתי נתפס. ההסבר הקיצוני ביותר לשואה באה מפיו של יואל טייטלבוים ז"ל  (האדמו"ר הראשון של חסידות סאטמר,1887 – 1979), מנהיג הפלג החרדי נטורי קרתא. זמן קצר לאחר כינונה של מדינת ישראל, הופיע ספרו  - ויואל משה, העוסק גם בשואה. המסקנה הסופית של הספר היא זאת – השואה הינה עונש על חטא הקמת המדינה הציונית.

צריך להבין כי בבסיס התפיסה האמורה, הגלות הינה עונש אלוהי, הבא לשם טיהור, והיחיד שיכול לגאול את עם ישראל ממנה הוא האל בלבד. אסור לאדם להתערב במהלך זה, ולדחוק את הקץ. טייטלבוים  מסתמך בקביעתו זו על הדיון המפורט בתלמוד הבבלי כדלקמן:" השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה [אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ - (שיר השירים פרק ב, פסוק ז)]. שלש שבועות הללו למה? - אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. בצבאות או באילות השדה' - אמר רבי אלעזר: אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם מקיימים את השבועה - מוטב, ואם לאו - אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה (בבלי, כתובות, דף קי"א, עמוד א').

כלומר – הואיל והתנועה הציונית, שהייתה בעלת פן משיחי, סחפה מספר גדל והולך של אנשים מהציבור היהודי, שעלו לארץ ישראל והחלו להתיישב בה. בכך הם הפרו את השבועה האלוהית שלא ידחקו את קץ הגלות. בשל כך, אומות העולם ראו את עצמן כפטורות מן השבועה שלא לדכא את עם ישראל יותר מדי, וביצעו את הרצח הנורא ביותר בהיסטוריה האנושית.

זאת ועוד. לדעתו אין זו המכה האחרונה. אמנם השואה היא תוצאה בלתי נמנעת של הדחף הציוני המשיחי, אולם הקמת מדינת ישראל תביא שואה נוספת. אחרי השואה השנייה, יישארו רק מעטים מהעם בכדי לראות את הגאולה האמתית. מאחורי הטיעון התאולוגי האמור אודות עונש השואה, עומדת התפיסה כי הימים הם ימי האפוקליפסה המכונה גוג ומגוג (ראו התמונה למטה), והמשיח עומד להגיע בעקבותיה.

[בתמונה: אחרי מלחמת גוג ומגוג יבוא המשיח... Published on October 25th, 2021 | by HDG A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

[בתמונה: אחרי מלחמת גוג ומגוג יבוא המשיח... Published on October 25th, 2021 | by HDG A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada | Full size image]

לסיפא של דבריו אלה, אודות המשיח העומד בפתח, שותפים גם זרמים מהציונות הדתית. הללו רואים את השואה ואת יסוד מדינת ישראל ומלחמותיה, כאות אלוהי שהגאולה החלה, ויש לעשות הכול בכדי להחישה. פרט להסכמה צרה זו, שתי מסורות דתיות אלה החרדית מחד גיסא, והציונית הדתית מאידך גיסא, מתנגשות אחת ברעותה:

 • הראשונה מחייבת סבילות דתית מוחלטת.
 • השנייה מחייבת אקטיביזם מדיני והתיישבותי גדול ממדים.

האם הגישה של טייטלבוים, שאסור לדחוק הקץ של הגלות הביאה לפסיביות יהודית, ומסבירה מדוע לא הם לא יצאו להילחם נגד השמדתם הפיסית? עקרונית התשובה שלילית, ועל כך הרחבנו במקום אחר (הראל, 2016).

הגישה והמחשבה של טייטלבוים, בדבר השואה, נחשבת לרדיקלית אפילו במגזר החרדי הכללי.

[תמונתו של הרב שך משמאל נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי בני בירק / צלם: סוכנות צילומי עיתונות י.פ.פ.א / אוסף דן הדני, הספרייה הלאומית / CC BY 4.0. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 4.0]

הרב שך ז"ל (הרב אלעזר מנחם מן שך‏, 1898 – 2001, ראש ישיבת פונוביז', ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל), אחד מגדולי הדור של העדה החרדית (ראו תמונה משמאל), הסביר את השואה באופן שונה בזו הלשון:

[תמונתו של הרב שך משמאל נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי בני בירק / צלם: סוכנות צילומי עיתונות י.פ.פ.א / אוסף דן הדניהספרייה הלאומית / CC BY 4.0. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 4.0]

"ברצוני להציב שאלה, מחשבה שמנקרת אצלי הרבה שנים. הייתה שואה לפני עשרות שנים, בשואה זו הושמדו ששה מיליון יהודים...מדוע זה קרה? האם הקב"ה נוהג באכזריות?... ברור שהתשובה ברורה עד למאוד. הקב"ה ניהל חשבון אחד לאחד, חשבון ארוך המשתרע על פני מאות שנים, עד שהצטבר לחשבון של שישה מיליון יהודים, וכך התרחשה השואה. כך צריך יהודי להאמין, אם היהודי לא שלם באמונה זו הוא כופר בעיקר. ולאחר השמדת הששה מיליון מתחיל חשבון חדש עם עם ישראל..." (ראה מקורות בסוף).

כלומר, השואה היא עונש אלוהי בגין חטאים של עם ישראל. בהמשך דבריו לא מהסס הרב שך לנקוב בכמה מהם, וביניהם ניתן למצוא את עניין ההשכלה הכללית כגורם ראשי לעונש כבד זה. באירופה קודם השואה, היהודים התקרבו בגלל ההשכלה לתרבות האירופאית, ואילו כאן בישראל, בבתי הספר הרגילים מתחנכים רבבות תלמידים ברוח השכלה זו. לשון אחר, השואה אינה אלא עוד מאורע היסטורי, החוזר על עצמו בימי דבריו של העם היהודי. על האדם המאמין לחפש ולמצוא את שורש הרע, ולחזור בתשובה שלמה, על מנת שעונש זה לא יחזור חלילה שוב. למרות שהמדובר בעמדה מרוככת יותר מזו של טייטלבוים, הרי שאין בדבריו אלה הסבר מניח את הדעת, מדוע הושמדו גם רבבות ואלפים של חרדים בשואה, שלא התקרבו כלל ועיקר אל ההשכלה הכללית.

[בתמונה משמאל: הרבי מלובביץ' התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Mordecai baron - scanning photograph taken by Mordecai baron. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 3.0]

דבריו אלה של הרב שך, עוררו פולמוס עז בעדה החרדית, וראש וראשון שיצא חוצץ כנגד דבריו של הרב שך, היה לא אחר מאשר הרבי מלובביץ' (מנחם מנדל שניאורסון‏, האדמו"ר השביעי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד, 1902 – 1994) (ראו תמונה משמאל;). להלן דבריו:" ישנם עניינים בלתי רצויים שאינם באים בתור עונש על עוונות, כי אם מפני שכך גזר הקב"ה, ללא טעם והסברה כלל בשכל וחכמת התורה...השמדת ששה מיליון יהודים באכזריות הכי גדולה ונוראה – שואה איומה שלא הייתה דוגמתה במשך הדורות – לא הייתה יכולה להיות בתור עונש על עוונות, שכן אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון עוונות בדור ההוא שיהיה בו כדי להצדיק ח"ו עונש חמור כזה.."(ראה מקורות).

[בתמונה משמאל: הרבי מלובביץ' התמונה נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידי Mordecai baron - scanning photograph taken by Mordecai baron. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY 3.0]

כלומר הרבי מלובביץ' רואה בדבריו של הרב שך דברים לא נכונים, וסובר לעומתו כי ישנם ייסורים שמקורם בעצמות האל, שהן למעלה מהבנה או דעה אנושית. יתרה מזאת. לפי דעתו זו, השואה היא עניין החורג מכל תיאוריה דתית של שכר ועונש, והיא אינה באה לשם תיקון חטאי העבר.

אחרית דבר

הסבר השואה על ידי תיאולוגים החרדים נתון במחלוקת עזה. מהדעה הקיצונית ביותר שמעטים שותפים לה, שהיא באה בעקבות הציונות, דרך ההסבר שהשואה היא עונש ותיקון על חטאים של דורות רבים, ובראשם ההשכלה הכללית, עד לגישה שהשואה הינה חריגה בהיסטוריה ואין היא באה בגין עונש או תיקון כלשהוא. הקהל החרדי מזדהה עם קברניטיו הרוחניים, וכל אחד מקבל את ההסבר שרבו מחזיק בו. לפי האמור כאן, ספק רב אם אי פעם תחול תמימות דעים בדבר הסיבה האמיתית לשואה על פי ההסברים של התיאולוגים החרדיים, ומה המסקנה הרוחנית המתבקשת מאירוע נורא זה.

[לקובץ המאמרים באתר, 'ייצור ידע' בנושא השואה ומלחמת העולם השנייה, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

מקורות והעשרה

10 thoughts on “אבי הראל: המחלוקת התאולוגית בעולם החרדי אודות השואה

 1. דעתו של הרבי מלובביץ', במחילה, אינה מקובלת ביהדות. היהדות מקדשת את פסוקי "צידוק הדין", "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט", "אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא".
  אפילו את סבלו של עם ישראל בגלות מצרים, מסבירים בכתבי המקובלים, כי המשועבדים דאז, היו גלגולי נשמות של דור המבול ודור הפלגה כידוע מכתבי האר"י ז"ל.
  דבריו של הרב שך ז"ל, הם אלו שהיו מקובלים מאז ומעולם באלפיים שנות גלות, על מאורעות מסעי הצלב, גזורות ת"ח ות"ט וכו'.
  הרב שך בסה"כ ניסה גם להצביע על חטאי הדור האחרון לפי תפיסתו, אך זה היה ברי לכל המאמינים, שהכל בא מחמת חטאי הדור. בלשון התלמוד דבר זה נקרא בשם המושג: "נתמלאה סאתם".
  זה שגם חרדים מתו בשואה, הוא נושא אחר, ויש לזה כמה וכמה הסברים שמובאים גם בתלמוד על מאורעות שונות, ודבר זה אינו יחודי לשואה כלל וכלל.
  בפרט, שהרב שך עצמו, לאורך כל שנותיו, הרבה להטיף על חטאיהם של החרדים יותר ממה שדיבר על החילוניים, אלא שהחאים של החרדים ואלו של החילוניים הם חטאים שונים בתכלית כמו שמובן מאליו.

  • ד"ר אבי הראל השיב:
   אינה מקובלת אבל קיימת.
   וחוץ מזה, הרב שך והרבי של חב"ד הם ברי פלוגתא חריפים. הרב שך אמר על חב"ד שהם הכת הכי קרובה ליהדות. תכלס, מי קובע מה מקובל או לא? כל אחד לשיטתו. דעה לא מקובלת על האחד מקובלת על האחר.
   דרך אגב, מחוץ לישראל, חב"ד היא הכוח המוביל ביהדות, בתי חב"ד… למרות שאין הם כופים את דעתם, הם נתנו נוק אוט מוחלט ליהדות הליטאית מבית מדרשו של הרב שך.

  • ליהדות תפיסות שונות של המציאות
   דברי הרבי מבוססים על גדולי ומאורי הדורות
   הנה נקודת הדברים מתוך מכתב של הרבי לאלי ויזל:

   אנו אכן מוצאים שהראשון שביטא טענה זו הי' אברהם אבינו, המאמין הגדול ואבי ה'מאמינים בני מאמינים'. חכמינו ז"ל גם מספרים לנו, כי הראשון שהעלה את השאלה של "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו", הי' לא אחר מאשר משה רבינו, מי שלימד את בני ישראל ואת כל העולם, את הרעיון של "אנכי ה' אלקיך" ו"לא יהי' לך אלקים אחרים", כאשר "אלקים אחרים" כולל גם את השכל וההבנה האנושית, כשהופכים אותם לאליל ופוסק אחרון.

   לכן הפליא אותי שלא המשיך את המהלך הרעיוני ולא הסיק את המסקנה המתבקשת. הרי המענה לטענתו של משה רבינו – כאשר, לפי סיפור חכמינו ז"ל, הראו לו שסרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל וכו' ומשה רבינו זעק "זו תורה וזו שכרה?!" – הי' כידוע: "שתוק, כך עלה במחשבה!".

   הבה נזכור שטענתו של משה רבינו הרי לא התבטאה במלים בלבד, כי אם בעיקר במחשבה, ולכן המענה [של הקב"ה:] "שתוק" לא הי' רק ציווי שלא לדבר על כך, אלא גם להמנע מלהרהר בכך.

   וההסבר היחיד הי' – "כך עלה במחשבה (העליונה)", דבר שבעצם אינו מהווה הסבר כלל. למרות זאת הדבר לא החליש את האמונה של משה רבינו ושל כל שאר השואלים והדורשים האמיתיים. אדרבה, רק חיזק את אמונתם, כפי שאנו מוצאים זאת במפורש אצל איוב; כך גם אצל אברהם אבינו, שלא זו בלבד שנשאר איתן באמונתו, אלא גם יכל לעמוד בכל הנסיונות; וכך גם שאר ה"מתקוממים", נשארו באמונתם העמוקה עד יומם האחרון.

   אני מאמין שיסכים איתי, שלא היתה זו תופעה מקרית שכל השואלים האמיתיים נשארו באמונתם. כלל לא הי' יכול להיות אחרת. שכן, אם רק מתכוונים לקושיא באמת, והיא ביטוי ותוצאה של רגש של צדק ויושר אמיתי, הרי מובן, שרגש עמוק כזה יכול לבוא רק משכנוע עצמי מוחלט שהצדק האמיתי הוא צדק הנובע ממקור על-אנושי, דהיינו, שהוא נעלה הן מהשכל האנושי והן מהרגש האנושי. לכן הקושיא נוגעת לא רק לרגש ולשכל, אלא גם לפנימיות ועצם מציאותו.

   אך לאחר ההתבטאות הסוערת הראשונית, הוא מגיע בהכרח למסקנה שכל הגישה של הצבת קושיא ורצון להבין בשכל את מה שלמעלה מהשכל, אין לה מקום. לכן הוא מוכרח – לאחר ההתפרצות המזעזעת וחדורת הכאב – לבוא סוף סוף למסקנא "עם כל זה אני מאמין!". ואדרבה בעצמה גדולה יותר.

   מקור : https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/3372391

 2. טוב למתנגדי ההשכלה הכללית שהרי כך הם יכולים לשכוח כמה עובדות לא נוחות על העולם:

  1. עד סוף המאה ה-19 מתו בין חצי לשני שליש מהילדים , של יהודים , גויים וכו' לפני הגעתם לבגרות. הדבר הזה השתנה בזכות המהפכה המיקרוביולוגית – גילוי החיידקים והגילוי כיצד הם מדביקים בני אדם במחלות
  2. מעל 95% מאוכלוסיית אמריקה המקורית , כ67 מיליון בני אדם מתו עקב שלוש מחלות שהביאו תושבי המערב
  3. הלבנים רצחו מיליוני שחורים במהלך העבדות (שגם יהודים היו שותפים לזה – במשך מעל 400 שנה!) והטורקים רצחו מאות אלפי ארמנים ברצח העם הארמני. גם העם היהודי שתק וממשיך לשתוק
  4. בשואה נרצחו גם מאות אלפי צוענים – מה פשעם ומה חטאם בגלל העם היהודי? האם חיי הצוענים פחות חשובים מחיי יהודים (איך אתה רוצה להתנגד לגזענות כאשר אתה גזען בעצמך?)
  5. אם רצו להעניש את היהודים על ציונות הטורקים היו יכולים להשמיד את הישוב היהודי בא"י , אם רצו להעניש את המתבוללים – שכחו מיליוני יהודים שהגיעו לארה"ב.
  6. המונח "חשיבה תאולוגית" מתאר חשיבה כי "לכל דבר יש סיבה". אנשי שמאמינים בדבר זה מאמינים לדוגמה כי תאונה או אירוע שהתרחשו במקרה, התרחשו עקב כוונה נסתרת כלשהי. מחקר משנת 2018 מצא כי אנשים רבים שמאמינים בחשיבה תאולוגית מאמינים גם ביתר קלות לתאוריות קונספירציה. לדוגמה נטיה להאמין בתאוריות כמו הזיוף של הנחיתה על הירח, או אמונה בכך שהממשל האמריקאי מעורב בפיגועי 11 בספטבמר.
  7. אם רוצים לזכור את הסיבות לשואה – היו כמה – בינהן אמונה של מיליוני גרמנים בתאורית קונספירציה (היהודים רוצים להשתלט על העולם – הפרוטוקולים של זקני ציון, ואגדת הסכין בגב) – לא עזרו כל ההוכחות נגד הדבר הזה. עוד סיבות היו השפל הגדול (שנבע מהשתוללות הון שלטון בתחילת המאה ה-20) ואמונה של האליטות בדאווירינזם חברתי (עיוות גמור של תורתו של דארוויון שטען שהמתאים שורד, לא החזק שורד)
  8. אנחנו נמצאים היום בעולם רווי מתחים ועם משבר סביבתי- חברתי מעמיק – שבו מצד אחד מיליונים סובלים מהשמנת יתר ומיליונים אחרים סובלים מרעב , עם חקלאות שתלויה במשאבים מתכלים ופוגעת במערכות אקולוגיות ובאקלים. משבר המים והמזון מייצר עשרות מיליוני פליטים והכחדה גדולה – מי שלא רוצה לראות את זה דן עצמו לחזרה על הטרגדיות של העבר. שאלו את תושבי איי הפסחא שהעדיפו לסגוד לאליהם במקום להביט על סביבתם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *