שאלות לבחינה בקורס: משטרה – פשיעה – חוק – חברה

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

[שאלות אלה מוצעות על ידי הסטודנטים, והן מסודרות על פי נושאי הקורס. אתם מוזמנים להוסיף עליהם]

פתיחה + המשטרה בין מערכת האכיפה לחברה

שאלה 1: משטרה היא אחד הכלים האפקטיביים ביותר שיש למדינה, להשגת מטרות נתונות... זה נכון - 

סמן את התשובות הנכונות!

 1. בכל מצב;
 2. בתנאי שהיא רלוונטית בקרב קהלים גדולים בחברה;
 3. בתנאי שהיא נהנית מאמון בקרב קהלים גדולים בחברה;
 4. בתנאי שהיא נהנית מלגיטימציה קהלים גדולים בחברה;

שאלה 2: במרובע: משטרה – פשיעה – חוק – חברה, המשטרה היא הגורם הקריטי ביותר לאמון הציבור במערכת האכיפה, בגלל ש:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. היא גורם האכיפה שבו נתקלים האזרחים;
 2. היא זו שמחליטה איזה עבירות אוכפים ואיזה לא;
 3. הדמות הנתפסת שלה היא דמות שלטון החוק בעיניהם;
 4. היא החוליה הראשונה בפס הייצור; ולכן, היא קובעת את הסיכוי של כל האחרים להיות אפקטיביים;
 5. אבדן לגיטימציה שלה מקרין מיד על כל האחרים.

שאלה 3: שורשי הבעיות, וגם הפתרונות לתפקוד תקין של כל מערכת ניהולית קשורים ל:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. ההיבט הניהולי;
 2. ההיבט התרבותי;
 3. ההיבט התורתי;
 4. ההיבט המערכתי.

שאלה 4: פרדוקס הלכידות:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. פרדוקס הלכידות בקבוצה משמעותו, דווקא כאשר קיימת רמת לכידות גבוהה מאוד בקבוצה, עלול תפקודה להיפגע, עד כדי איום ממשי על עצם קיומה, מפני שהקבוצה מעדיפה את היחסים הבין אישיים, על פני המשימה הקבוצתית.
 2. פרדוקס הלכידות נוצר במצב של קונפורמיות קבוצתית (הליכה בתלם). בקבוצות מלוכדות מידי, פועלים לחצים לקונפורמיות מופרזת בעמדות ובהתנהגות.

שאלה 5: מה קורה כשהלכידות גבוהה?

סמן את התשובות הנכונות!

 1. כיף להיות ביחד;
 2. קונפורמיות מוגברת;
 3. נוצרת חשיבה קבוצתית או חשיבת יחד.

שאלה 6: קונפורמיות קבוצתית ומאפייניה

סמן את התשובות הנכונות!

 1. הליכה בתלם, הסתגלות, שינוי בהתנהגות או אמונות של אינדיבידואלים בהתאם לנורמות או כללים הנהוגים בחברה או בקבוצה;
 2. גוברת ההימנעות מהתנסויות חדשות, וגובר חששם של חברים בקבוצה מביקורת;
 3. היצירתיות נעלמת, הפוטנציאל האישי של החברים לא ממוצה ויש ירידה בניצול הפוטנציאל הקבוצתי.
 4. יש גלישה לפער רלוונטיות.

שאלה 7: חשיבת יחד - חשיבה קבוצתית

סמן את התשובות הנכונות!

 1. זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי בכל מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות.
 2. זהו דפוס התנהגות קונפורמי, המתייג כל דבר במונחים של נורמות הקבוצה.
 3. השאיפה להסכמה כה גדולה, עד שהיא משתלטת על יכולת החשיבה העצמאית של החברים, על נכונותם לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה דעות של אחרים מחוץ לקבוצה.

שאלה 8: מאפייני חשיבת היחד

סמן את התשובות הנכונות!

 1. אשליה של אי פגיעות, המשותפת לרוב חברי הקבוצה, היוצרת אופטימיות יתר.
 2. צידוקים (רציונליזציה) קבוצתיים, המפחיתים מערכן של אזהרות, הסותרות את הנחות הקבוצה.
 3. אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה, וקיומן של תפיסות סטריאוטיפיות, שלפיהן היריב פחות טוב ו/או פחות מוסרי.
 4. חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר נאמנות.
 5. צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס.
 6. אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה כהסכמה.
 7. הופעת "שומרי מחשבה", שמחליטים "להגן" על הקבוצה ופני מידע/דעה שסותרים את הקונצנזוס.

שאלה 9: אמון הציבור

סמן את התשובות הנכונות!

 1. בעשרים השנים האחרונות נפגע האמון בכל המשטרות בעולם המערבי.
 2. בעשרים השנים האחרונות נפגע האמון במשטרת ישראל לבדה.
 3. יש פער מהותי בין סקר האמון שמזמינה המשטרה לסקרי האמון הבלתי תלויים.
 4. משטרות בעולם המערבי אינן נתפסות כמשטרה של האזרחים; אלא של קבוצה מסוימת, המנסה לשמור על ההגמוניה שלה!.
 5. הבעיה העיקרית של משטרת ישראל היא במגזרי המיעוטים.
 6. הבעיה העיקרית של משטרת ישראל היא מול ליבת האוכלוסייה הנורמטיבית.

שאלה 10: פער רלוונטיות הוא:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. המציאות הנתפסת ע"י הארגון ששונה מהמציאות בפועל.
 2. למרות שהמציאות השתנתה, הארגון ממשיך לפעול על פי המציאות הקודמת.
 3. חוסר היכולת של הארגון ללמוד ולהתאים את עצמו, בזמן אמת, למציאות משתנה

שאלה 11: משטרה בדמוקרטיה:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. הבעלים הוא השלטון.
 2. האזרחים הם הלקוחות.
 3. הבעלים הם האזרחים.
 4. הם מפקידים בידיה חלק מזכויות האזרח שלהם.
 5. היא דואגת עבורם לשמירת אורח החיים התקין!

שאלה 12: אחריותיות משטרתית (Police Accountability) ואמון הציבור:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. המשטרה חייבת דין וחשבון לאזרח.
 2. עובדה זו רלוונטית למפקדי המשטרה ולארגון עצמו; אבל לא לשוטר הבודד.
 3. כשהמשטרה אינה נוהגת כך, האזרחים מאבדים בה את האמון!
 4. אין אמון ציבורי ללא אחריותיות.
 5. זה היה היסוד העיקרי בהקמת המשטרה הראשונה במדים בלונדון, שיצר ראש ממשלת בריטניה, הלורד רוברט פיל ב- 1829.

שאלה 13: חוסר אמון במשטרה מתבטא ב:

סמן את התשובות הנכונות!

 1. ציניות;
 2. לא פונים אם לא חייבים, ואם חייבים מעדיפים תחליפים;
 3. לא מאמינים גם אם פונים.

שאלה 13: במה מתבטאים חוסר אמון וחוסר לגיטימציה?

סמן את התשובות הנכונות!

 1. המשטרה היא "מחוץ לתחום" עבור ציבורים שלמים: ערבים, אתיופים, חרדים וכדומה.
 2. הם לא מכירים בלגיטימיות הפעולה שלה בקרבם.
 3. גם ציבורים אחרים סבורים שהיא לא רלוונטית בפתרון בעיותיהם!
 4. ביותר ויותר מקומות, המשטרה מרגישה שהיא לא משחקת במגרש הביתי שלה...
 5. לדוגמה, אזרחים מצטיידים במצלמות לרכב, ומתעדים מפגשים עם שוטרים; בידיעה ששוטרים משקרים אח"כ...
 6. אזרחים אינם מאמינים בנכונות הצהרות המשטרה על חשדות לפלילים ועל מצב תיקי החקירה.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

עידן אי הודאות

שאלה 1 (כתבו, לואית שגב ואורית אביגד):

מה נכון להגיד על יכולת החיזוי בשוק העבודה:

 1. אי ודאות היא גורם מרכזי להצלחה או כישלון.
 2. מנהלים נוטים להאמין כי לכל בעיה יש פתרון כל שנחוץ הוא תכנון נכון.
 3. רוב הדברים מבוססים על צירופי – מקרים.
 4. כל התשובות נכונות.

שאלה 2 (כתבו, לואית שגב ואורית אביגד):

ממה מושפעת 'מורכבות'?

 1. מכמות הגורמים, איכותם והמגוון שלהם;
 2. מכמות קשרי הגומלין ואיכותם;
 3. מהדינאמיות שמאיצה את התהליכים;
 4. כל התשובות נכונות.

שאלה 3 (כתבו: לואית שגב ואורית אביגד; וגם רחלי אזרן-רוזנברג ומאיה חקמז):

מה הם גורמי אי הודאות?

 1. תחרותיות בשוק החופשי ודינמיות;
 2. מורכבות, דינמיות ומהפכת המידע והידע;
 3. איכות העובדים ומוסר עבודה;
 4. מוסר עבודה ומורכבות הארגון.

שאלה 4 (כתבו, לואית שגב ואורית אביגד):

ציון שרעבי מנכ"ל חברת בי. די. טי סבור כי יש לו יכולת ניבוי בארגון שלו מפני ש:

 1. הוא משלם הרבה כסף ליועצים חיצוניים ומומחים;
 2. אין חכם כבעל ניסיון;
 3. מה שקרה בעבר מן הסתם יקרה בעתיד;
 4. ציון שרעבי "חי בסרט"... הוא טועה בגדול!

שאלה 5 (כתב שגיב ביטון):

אי וודאות מהי:

 1. אובדן רלוונטיות.
 2. חוסר היכולת לחזות במדויק מה תהיינה תוצאות של מקרה מסוים.
 3. אובדן הקשר בין סיבה לתוצאה.
 4. היכול לחזות את העתיד.
 5. תשובות ב' ו ג' נכונות.

שאלה 6 (כתב שגיב ביטון):

איזה מושג הכי קשור באופן הדוק למושג אי הוודאות:

 1. מטראולוגיה.
 2. מזל.
 3. מגלי עתידות.
 4. הצלחה.

שאלה 7 (כתבו רחלי אזרן-רוזנברג ומאיה חקמז):

בתכנון נכון ומקצועי נוכל לפתור כל בעיה:

 1. נכון;
 2. לא נכון.

שאלה 8 (כתבו הדר סרי ורחלי שהפורקר):

איך נצמצם את פגיעת אי הודאות?

 1. על ידי התעלמות.
 2. על ידי הפשטה ומסגור;
 3. באמצעות היעזרות במומחים;
 4. באמצעות תכנון ליניארי;
 5. באמצעות תכנון דינאמי;
 6. כל התשובות נכונות.

שאלה 9 (כתבו הדר סרי ורחלי שהפורקר):

בתכנון נכון ומקצועי נוכל לפתור כל בעיה:

 1. נכון;
 2. לא נכון.

שאלה 10 (כתבו: קרן לוי, אושרת אהרוני חן ואושרית לוי):

מטרת המסגור היא:

 1. לסייע במהלך תכנון ליניארי;
 2. לסייע במהלך תכנון דינאמי;
 3. להתמודד עם אי הוודאות;
 4. ליצור אשליה של סדר.

שאלה 11 (כתב: מנחם קובי):

סמן את כל המשפטים הנכונים:

 1. אי הוודאות אינה גזרה מהמשים. תכנון נכון ומסודר יכול לבטל את התרחשותה.
 2. כמו שניתן לחזות את מזווג האוויר, ניתן לנבא אי וודאות . כמו בכלכלה ניתן לחזות את מחיר הנפט בעוד עשור על ידי סבירות סטטיסטית.
 3. על ידי חיזוי נכון של הפעולות העתידיות בטווח של שנה במצב גיאו פוליטי, ניתן לחזות את את הפעולות של האויב.
 4. כבר יותר ממאה שנה מנסים החוקרים לנבא מאורעות היסטוריים, אבל ללא הצלחה.
 5. אנו מעדיפים תרחיש פסימי ודוחקים את האופטימי.

שאלה 12 (כתבה: שוהם עובדיה):

מה ניתן לעשות כדי למנוע תב"צים ולהתמודד עימם?

 1. להכין דרכי פעולה אפשרויות (דפ"אות) רבות ומגוונות, כדי לצמצם את אי הוודאות, ולהפוך ברבורים שחורים לאפורים.
 2. להפעיל חשיבה ליניארית בתהליכי קבלת החלטות.
 3. לא לעשות כלום כי זה במילא לא יעזור...
 4. להשקיע ביכולת התאוששות. 

  שאלה 13 (כתבה: שוהם עובדיה):

סמנו את כל התשובות הנכונות:

 1. ניתן לכמת בצורה הסתברותית כל אי ודאות.
 2. ככל שמנהל ריכוזי יותר כך גובר הסיכוי שידע פחות. 
 3. ארגונים וגם פרדיגמות מועדים להיקלע לחוסר ודאות. 
 4. תכנון הוא הימור שתלוי במזל. 

שאלה 14 (כתבה: שוהם עובדיה):

מה אינו גורם לתוצאות בלתי צפויות:

 1. הימור בתנאי חוסר ודאות.
 2. הכנת דרכי פעולה (דפ"אות) רבות. 
 3. ניתוח שגוי.
 4. תקוות מהרהורי לב.
 5. חוסר הבנה בסיסי של הסיטואציה.

שאלה 15: (כתב ברק לב)

סמנו את התשובה הנכונה:

 1. מומחים יכולים לענות על שאלות טכניות בלבד.
 2. מומחים יכולים לקבוע מה יקרה בעתיד.
 3. כל אדם באשר הוא יכול קבוע מה יקרה בעתיד, לא רק מומחים.
 4. אף אחד לא יכול לקבוע מה יקרה בעוד 10 שנים.
 5. תשובות 1 ו- 4 נכונות.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

תוצאות בלתי צפויות (תב"צים) *** השיעור הזה הוסר השנה בגלל הקורונה ושולב בשיעור על אי הוודאות ****

שאלה 1 (כתבו, לואית שגב ואורית אביגד):

בספר שמואל א' פרק ט' רשום כי שאול "הלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה". לאיזה סוג תב"צ מתאים הפסוק?
 1. התכוונו לתוצאה שלילית וקיבלנו תוצאה שלילית הרבה יותר;
 2. התכוונו לתוצאה חיובית וקיבלנו תוצאה שלילית;
 3. התכוונו לתוצאה חיובית וקיבלנו תוצאה חיובית הרבה יותר;
 4. התכוונו לתוצאה שלילית וקיבלנו תוצאה לא ברורה.

שאלה 2 (כתב שגיב ביטון):

מהו התוצר של אי הוודאות:
 1. תכנון בלתי צפוי.
 2. תוצאה בלתי צפויה (תב"צ).
 3. תהליך בלתי צפוי.
 4. תחום בלתי צפוי.

שאלה 3 (כתב שגיב ביטון):

מהי תוצאה בלתי צפויה (תב"צ):
 1. תופעה של התממשות תהליכים בהפתעה, או באופן שונה מהמתוכנן ו/או המצופה מהם.
 2. יכולת של יחידים לחזות התממשות תהליכים עתידיים.
 3. יכולת של ארגון לאפשר לעובדיו דינמיות בעבודה.
 4. אף תשובה אינה נכונה.
 5. תשובות א' עד ג' נכונות.

שאלה 4 (כתבו רחלי אזרן-רוזנברג ומאיה חקמז):

תב"צים הם:
 1. בלתי צפויים;
 2. ניתן לחזותם לאחר מעשה;
 3. יכולות להיות להם השלכות חיוביות;
 4. יכולות להיות להם השלכות שליליות;
 5. רק תשובות 2-1 נכונות;
 6. רק תשובות 4-3 נכונות;
 7. כל התשובות נכונות.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

משטרות אינן חיות לעד

שאלה 1:

המשפט: "המציאות הפכה לגיהינום תחרותי... שחקנים גלובאליים – לעיתים זרים לעיסוקך – מאיימים על המודל העסקי שלך ועל הטכנולוגיות שלך, לוטשים עיניים לקהל הצרכנים המקומי של ומאיימים להפוך אותך בכל רגע נתון ללא רלוונטי"...

 1. מגזים בתיאור המציאות. בשירות הציבורי אין תחרות ומעמד הארגונים איתן.
 2. נכון גם לגבי ארגוני השירות הציבורי.
 3. מסביר מדוע ארגוני השירות הציבורי נקלעים לפער רלוונטיות.
 4. תשוות 3-2 נכונות.

שאלה 2:

החברה לביטחון ולסדר ציבורי בראשון לציון היא:

 1. בעצם משטרה לכל דבר;
 2. היא אינה יכולה להיות אפקטיבית כי אין לה סמכויות;
 3. פיתחה תורת הפעלה מתקדמת יותר ממשטרת ישראל בתחום הסיור;
 4. מפעילה סוכנים בבתי הספר;
 5. בעלת תרבות ארגונית 'בריאה' יותר ממשטרת ישראל;
 6. המודל העסקי שלה עדיף באופן מוחלט על זה של משטרת ישראל;
 7. תשובות 3-1 אינן נכונות;
 8. תשובה 2 אינה נכונה.

שאלה 3:

המתחרים של משטרת ישראל הם:

 1. המשטרות העירוניות.
 2. משטרות פרטיות.
 3. גופים נוספים בסביבה המשימתית ה'גוזלים' ממנה משימות.
 4. כל התשובות נכונות.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

כאוס, סדר ומה שביניהם

שאלה 1מה איננו מצב ארגוני?

 1. אנטרופיה;
 2. סדר;
 3. כאוס;
 4. סף כאוס;
 5. קיפאון;
 6. התפוררות.

שאלה 2: כאוס - סמן את התשובה הנכונה:

 1. מצב של כאוס הוא מצב של היעדר עוצמה דומיננטית בארגון, הנסחף בחוסר שליטה מצד לצד.
 2. יש ארגונים שיכולים לתפקד באפקטיביות בכאוס.
 3. סדר הוא מצב אופטימלי עבור ארגונים כמו המשטרה.
 4. ארגוני הזנק מתפקדים באופן טבעי על סף הכאוס.
 5. תשובות 1-2 נכונות.
 6. תשובות 1,3,4 נכונות.

שאלה 3: ארגון במצב של סטגנציה-קיפאון הוא (כתב: ברק לב):

 1. ארגון אשר משתנה כל הזמן בצורה מתמדת.
 2. ארגון אשר מתפקד כראות המנהל.
 3. ארגון אשר נסוג לאחור, במקום להתקדם.
 4. ארגון אשר נמצא בפער רלוונטיות
 5. תשובות 3 ו- 4 נכונות

שאלה 4: איזה מבין המצבים התפיסתיים של ארגונים הוא המצב בו ארגון מסוגל להתאים עצמו לתנאים חדשים בסביבתו המשימתית במהירות שאינה גוזלת הרבה ממשאביו (כתב: ברק לב):

 1. כאוס
 2. סדר
 3. סף כאוס
 4. התפוררות
 5. קיפאון

שאלה 5: סדר הוא (כתב: ברק לב):

א. מצב אידאלי לארגונים צבאיים. ב. מצב אופטימלי לארגונים ממוסדים. ג. מצב שארגונים ממוסדים לא יכולים להימצא בו זמן רב ד. מצב אחד לפני התפוררות. ה. תשובות א' ו- ב' נכונות

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Clker-Free-Vector-Images לאתר Pixabay]

מערכות מורכבות

שאלה 1 (כתבה: פרלה):

בהעדר ____________ אין מערכת:

 1. מוטת שליטה;
 2. חיזוי/ניבוי;
 3. ליניאריות;
 4. מטרה;
 5. מזל.

שאלה 2 (כתבו, לואית שגב ואורית אביגד):

תומאס קארלייל היסטוריון והוגה דעות בריטי אמר כי "אדם בלי מטרה הוא כמו ספינה בלי הגה". ומה גורלו של ארגון ללא מטרה?

 1. המטרות האישיות של העובדים יאבדו גם הן;
 2. ארגונים מתחרים שיש להם מטרה ישיגו אותה על חשבונו;
 3. הארגון ישרוד בכל מקרה גם אם הוא יהפוך לארגון חולה;
 4. כל התשובות אינן נכונות.

שאלה 3 (כתב שגיב ביטון):

מהם המרכיבים היוצרים מערכת מורכבת:

 1. מטרה משותפת.
 2. תלות הדדית.
 3. מרכיבים אוטונומיים.
 4. גבולות דינמיים.
 5. כל התשובות נכונות.

שאלה 4 (כתב שגיב ביטון):

מהו משוב שלילי / היזון חוזר שלילי:

 1. מצב בו הארגון נתון בקיפאון ולא יכול לקבל החלטות.
 2. תגובה שלילית של עובדים בארגון אודות שינויים במערכת.
 3. משוב שמייצב את המערכת על ידי מדידת הפער בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי והמתכונן.
 4. משוב המעדכן את תהליכי העבודה במערכת הדורשים עדכון.

שאלה 5 (כתבו רחלי אזרן-רוזנברג ומאיה חקמז):

מטרה היא שלמה כשיש לה:

 1. היבט שלילי;
 2. היבט חיובי;
 3. שתי התשובות נכונות;
 4. אף תשובה לא נכונה.

שאלה 6 (כתבו: קרן לוי, אושרת אהרוני חן ואושרית לוי):

משוב/היזון חוזר במערכות מורכבות:

 1. היזון חוזר בזמן אמת הכרחי להשגת מטרותיה של מערכת מורכבת ולהישרדותה.
 2. בהיעדר היזון חוזר בזמן אמת, פותחת המערכת פער רלוונטיות עם סביבתה.
 3. מוסד מבקר המדינה מבצע היזון חוזר בזמן אמת.
 4. תשובות 1-2 נכונות.
 5. תשובות 1 עד 3 נכונות.

שאלה 7 (כתבה: אלונה קדוש):

סמנו את התשובה בנכונה:

 1. התארגנות עצמית היא תהליך המתרחש במערכת מורכבת, ובא לידי ביטוי בהתהוות.
 2. התארגנות עצמית היא תהליך שמתרחש בכל מערכת ובכל חלקי המערכת.
 3. התארגנות עצמית נותנת תשובה לשינויים מהירים בסביבה ובמציאות.
 4. תשובות 2 ו- 3 נכונות
 5. כל התשובות נכונות.

שאלה 8 (כתבה: ורד אמיתי, אירית וליאת ברכה אמון):

מהם ארבעת המרכיבים היוצרים מערכת מורכבת?
 1. מטרה משותפת, מרכיבים אוטונומיים, תלות הדדית וגבולות דינמיים.
 2. עובדים ומנהלים, קשרי גומלין ביניהם, מחלקות ותלות הדדית.
 3. קשרי גומלין בינהם, מרכיבים אוטונומיים, גבולות דינמיים ומטרה משותפת.

שאלה 9 (כתבו: אורית אזואלוס ואסתר אברג'ל):

סמנו את המשפט שאיננו נכון עבור מערכת מורכבת
 1. כל מערכת מורכבת היא חלק ממערכת גדולה יותר.
 2. מטרת העל בטבע - ובסופו של דבר, גם בארגונים - היא הישרדות.
 3. כל מערכת מורכבת מקיימת יחסי גומלין עם הסביבה.
 4. קיים שוני מהותי בין מערכות מורכבות בטבע ומערכות אנושיות.

שאלה 10: סמנו את התשובה הנכונה בהקשר למערכות מורכבות (כתב: ברק לב):

 1. המטרות המנוגדות של מרכיבי המערכת, הן סיבה מרכזית לכך, שאין הרמוניה ואין שלום במערכת מורכבת.
 2. לא משנה אם לצד אחד יש מטרה ולשני אין, במערכת מורכבת שני הצדדים יגיעו למטרה ביחד.
 3. מטרות לטווח הקצר לא רלוונטיות; גם אם חופפות למטרה המרכזית.
 4. הקרסת המטרה של מערכת מורכבת אינה פוגעת בטווח הארוך במערכת, שממשיכה לפעול כרגיל.

שאלה 11: מערכת מורכבת... (כתב: ברק לב)

 1. אינה זקוקה להיזון חוזר במערכת.
 2. לא תישרד ללא היזון חוזר.
 3. סיכוייה להשיג את מטרתה נמוכים יותר ללא היזון חוזר.
 4. כל התשובות נכונות.
 5. תשובות 3-2 נכונות.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

אנטרופיה ייצורה ושריפתה

שאלה 1:

סמן את המשפטים הנכונים

 1. השימוש במושג 'אנטרופיה' בתורת המערכות המורכבות, שונה מהשימוש ה'רגיל' בביולוגיה ובכימיה.
 2. המושג אנטרופיה מסייע לנו להבין למה דברים לא נשארים כפי שהיו...
 3. במשמעות הרגילה, אנטרופיה היא התפרקות של מערכת מורכבת.
 4. בשמוש הנהוג בתורת המערכות המורכבות, אנטרופיה היא סך מצבם של מכלול הגורמים המבטאים את חיוניותה של מערכת בזמן נתון.

שאלה 2: 'שריפה' ו'ייצור' אנטרופיה בארגון

סמן את התשובה הנכונה

 1. "אין ארוחות חינם" - כל פעולה בארגון 'שורפת' אנטרופה.
 2. 'ייצור אנטרופיה הוא תהליך הוספת מידע, חומרים ואנרגיה לארגון.
 3. יצירת/ייצור ידע ארגוני הוא 'ייצור אנטרופיה'.
 4. כל התשובות נכונות

שאלה 3: 'שריפת אנטרופיה'

סמן את התשובה הנכונה

 1. אנטרופיה מביאה לידי ביטוי את התכונה הטבעית של מערכות מורכבות להיפגם ולהתפרק עם הזמן.
 2. אנרגיה פנימית ארגונית מתכלה, אם למטרות של שימוש ראוי (שיכול להיות קשור למבנה של מערכת, לייעודה, לאמביציות שלה,  וכדומה) או כתוצאה מבזבוז משאבים ארגוניים.
 3. שתי התשובות נכונות.

שאלה 4: 'יצירת אנטרופיה'

כוחות מניעים המייצרים, למשל, אנטרופיה, הם (סמן את התשובה הנכונה):

 1. ייצור ידע רלוונטי בזמן אמת;
 2. משוב חיובי;
 3. משוב שלילי
 4. שלוש התשובות נכונות.
 5. תשובות 1-2 נכונות.

שאלה 5: משוב חיובי ושלילי

כוחות מניעים המייצרים, למשל, אנטרופיה, הם (סמן את התשובה הנכונה):

 1. ארגונים צבאיים מעודדים משוב חיובי בזמן אמת.
 2. ארגונים צבאיים מעודדים משוב שלילי בזמן אמת.
 3. שתי התשובות נכונות.

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

עוצמה

שאלה 1 (כתבה: תמי יצחק):

עוצמה מתבטאת ברשת במושג:

 1. ברכזת;
 2. בקשרי גומלין;
 3. במוטת שליטה צרה;
 4. במוטת שליטה רחבה.

שאלה 2 (כתבה: תמי יצחק):

איזה מהגורמים מהווה כוח מניע בארגונים?

 1. עוצמה גלויה;
 2. עוצמה סמויה;
 3. עוצמה נתפסת (סובייקטיבית);
 4. כל התשובות נכונות.

שאלה 3 (כתבה: רינה מזגוקר):

איך תצברו עוצמה בארגון?
 1. בעזרת עבודה סיזיפית וקשה מתחילת הדרך, של הוספת קשרי גומלין;
 2. בעזרת עבודה סיזיפית וקשה מתחילת הדרך, של תחזוק קשרי גומלין קיימים;
 3. בעזרת הפעלת כישורים פוליטיים ארגונים;
 4. תשובות 1 ו- 3 נכונות.
 5. תשובות 1, 2, 3 נכונות.

שאלה 4 (כתבה: רינה מזגוקר):

עוצמה יכולה להיות מופעלת בארגון...
 1. באופן ישיר על ידי הפעלת סמכות;
 2. באופן עקיף על ידי הפעלת השפעה;
 3. בעזרת שימוש בתחבולה ליצירת עוצמה נתפסת;
 4. תשובות 1 ו- 3 נכונות.
 5. תשובות 1, 2, 3 נכונות.

שאלה 5 (כתבו: איילה הרוש ואלירז הלוי):

מה הכוח המניע העיקרי של ארגונים?
 1. מנהיגות;
 2. עוצמה;
 3. ניהול;
 4. תרבות ארגונית.

שאלה 6 (כתבה: מירון שלומון):

מהם מאפייני העוצמה במערכת מורכבת?
 1. עוצמה תהיה תמיד נחלתם של בודדים.
 2. עוצמה מניעה ארגונים.
 3. עוצמה עלולה לגרום למחזיק בה לאבדן פרופורציות.
 4. עוצמה היא דינאמית ומשתנה.
 5. העוצמה ממגנטת את האחרים בסביבתה המשימתית.
 6. כול התשובות נכונות.   

שאלה 7 (כתבה: מירון שלומון):

אם מנהל עושה שימוש רב בעוצמה...
 1. המנהל יצליח יותר.
 2. המנהל יצליח באותה המידה, אם יפעיל עוצמה רבה או מעטה.
 3. אין קשר ישיר בין הפעלת עוצמה רבה להצלחה.

שאלה 8 (כתבה: מירון שלומון):

תהליך צבירת העוצמה...
 1. מחייב עבודה סיזיפית וקשה בתחילת הדרך.
 2. מחייב הוספה מתמדת של קשרי גומלין, ותחזוקה של הקשרים הקיימים למנוע נטישה.
 3. מחייבת כישורים פוליטיים-ארגונים לא מבוטלים.
 4. כול התשובות נכונות.
 

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Alexas_Fotos לאתר Pixabay]

6 thoughts on “שאלות לבחינה בקורס: משטרה – פשיעה – חוק – חברה

 1. Pingback: משטרה - פשיעה - חוק - חברה: תוכנית הקורס - ייצור ידע

 2. מהי התוצאה של הגר"ש (גיוס רב שכבתי)?
  1.רמה אישית עולה והרמה התרבותית לא.
  2.רמה תרבותית עולה יחד עם הרמה האישית.
  3.רמה תרבותית עולה והרמה האישית לא.
  4. רמה אישית יורדת והרמה התרבותית לא.

 3. Pingback: משטרה - פשיעה - חוק - חברה: תוכנית הקורס - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *