פנחס יחזקאלי: מבוא ללימודי משטרה ושיטור

מבוא ללימודי משטרה ושיטור

[למעבר לפרקי הספר השונים, לחץ על הלחצנים שבתחתית הדף]

ספר זה מוקדש למשטרה – אחד הגופים המופקדים על הביטחון הלאומי, שחשיבותו עולה בשנים האחרונות. המשטרה היא הכלי המקצועי, הממוסד, שמפעילה החברה מאז 1829, עת נוסדה המשטרה הראשונה במדים בלונדון, על מנת לקיים פיקוח חברתי על עבריינות.

מטרתו של ספר זה להבין את הדילמות הבסיסיות בהפעלתו של הכלי הבעייתי והמורכב הזה בעולם המודרני, את ההיסטוריה שלו, את האופן שבו התגבש השיטור הממוסד, את המגבלות החלות על המשטרה במדינות דמוקרטיות והשלכותיהן על התרבות הארגונית של השוטרים ועל תפקוד המשטרה; וכן את האילוצים הארגוניים החלים עליו.

הספר בוחן סוגיות אלה ותוך כך הוא משמש לקורא מעין מבוא קצר ללימודי המשטרה, וגם ספר רקע לכל המבקש להרחיב את השכלתו בתחום מרתק זה.

הספר המקורי ראה אור בשנת 2004. החומר ממשיך להתעדכן בוויקי זה. אתם מוזמנים לסייע ולתרום בעדכונו ובהעשרתו!

לפרקי הספר לחץ על הלחצן הרלוונטי:

 1. תקופת השיטור הלא מקצועי;
 2. משטרת לונדון;
 3. תחילת התפתחות השיטור והרפורמות בשיטור בארצות הברית;
 4. הרפורמה הפרופסיונלית במשטרות ארצות הברית, 1980-1930;
 5. הרפורמה הקהילתית במשטרות העולם המערבי, 2001-1980;
 6. ייעוד המשטרה ותפקידיה;
 7. הדמוקרטיה והמגבלות שהיא מטילה על המשטרה;
 8. סטייה ושחיתות במשטרה;
 9. אלימות שוטרים והטיפול המוסדי בסטייה המשטרתית;
 10. התרבות הארגונית של המשטרה והיבטיה השונים;
 11. הפיקוח החיצוני על המשטרה;
 12. פיקוח פנימי ואתיקה מקצועית במשטרה;
 13. אילוצים ארגוניים ובין ארגוניים על תפקוד המשטרה.
 • יחזקאלי פנחס (2004), מבוא ללימודי משטרה ושיטור, תל אביב: משרד הביטחון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *