לוריין מזארול ואח': שיטור בקרב התושבים המקוריים של אוסטרליה והתמודדות עם בעיותיהם: קונפליקטים בעבר ואתגרים עכשוויים;

[לתמונת המקור לחצו כאן]

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן]

[להורדת המאמר (באנגלית) לחץ כאן: 5. Mazerolle et al.1]

לוריין מזארול*, אלנה מרצ'טי** ואנדרו לינדסי***

* פרופסור חבר, בית הספר לקרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק, אוניברסיטת גריפית', אוסטרליה

** מרצה, בית הספר לקרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק, אוניברסיטת גריפית', אוסטרליה

*** עוזר מחקר, בית הספר לקרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק, אוניברסיטת גריפית', אוסטרליה

 (התקבל במערכת באוקטובר 2001, אושר לדפוס באפריל 2002)

תקציר

המאמר עוסק במאפיינים הייחודיים של החברה האוסטרלית, ובוחן את האופי, את המורכבויות ואת האתגרים, שעומדים בפני המשטרה בשיטור של קהילות האבוריג'נים, שהם התושבים המקוריים של אוסטרליה. מובא תקציר של ההקשר ההיסטורי, אשר מעצב את השיטור העכשווי באוסטרליה, ונדונים ממצאי ועדת החקירה המלכותית לנושא מותם של אבוריג'נים במעצר, מ- 1991, כאבן הדרך שמעצבת רפורמות עדכניות בשיטור. המאמר דן במגמות עכשוויות וביוזמות של מדיניות בתחום זה, שעלו מאז הוקמה הוועדה המלכותית. במיוחד, נבחנות יוזמות משטרתיות לישום "שיטור קהילתי", תהליכים של "צדק משקם" – “Restorative Justice”, תכניות גיוס והכשרה, תכניות גיוון ויוזמות חוק והאופן שבו הם קשורים להמלצות הוועדה המלכותית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.