פנחס יחזקאלי: שאלות לבחינה בהתנהגות ארגונית מיקרו

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Sean MacEntee לאתר flickr]

[שאלות אלה לוקטו והוצעו על ידי הסטודנטים, והן מסודרות על פי נושאי הקורס]

[להורדת מצגות לחזרה: חזרה - חלק ראשון‏‏חזרה - חלק שני‏‏]

התנהגות ארגונית מהי

תיאוריות: אין.

מושגים:

 • מבנים ותפקידים פורמליים;
 • מבנים ותפקידים בלתי פורמליים;
 • משתנה מסביר – תלוי;
 • משתנה מוסבר – בלתי תלוי.
 • מחקר כמותי;
 • מחקר איכותני;
 • מתאם בין משתנים;
 • השיטה הדדוקטיבית;
 • השיטה האינדוקטיבית.

שאלה:

יורם, מנהל משאבי אנוש בחברה כושלת החליט לבדוק את השפעת תנאי העבודה על התפוקה. הוא סבר כי תנאי העבודה הקשיים באולמות הייצור הם שפוגעים בתפוקת העובדים.

לבדיקת טענתו, הוא באופן אקראי בחר במחלקה ג' ושיפר בה את תנאי העבודה באופן ניכר: מיזג את אולם הייצור, התקין מכשירים להפחתת הרעש באולם ועוד.  את תנאי העבודה באולם הייצור של ייתר המחלקות הוא לא שינה כלל. לאחר מכן הוא מדד את תפוקות העובדים במחלקות השונות.

תנאי העבודה הם____________, תפוקת העובדים היא_____________  

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • משתנה תלוי (מסביר), משתנה בלתי תלוי (מוסבר);
 • משתנה בלתי תלוי (מוסבר), משתנה תלוי (מסביר);
 • משתנה ייחוס, משתנה מופעל;
 • משתנה מוסבר, משתנה מסביר.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי ccarlstead לאתר flickr]

עודכן ב- 23 בפברואר 2023

היסטוריה וגישות ניהוליות

תיאוריות: 

 • מודל הביורוקרטיה של מקס ובר;
 • תיאוריית הניהול המדעי של פרדריק טיילור;
 • אלטון מאיו, אסכולת יחסי אנוש, וניסויי האות'ורן;
 • דאגלס מקגרגור: תיאוריית X ותיאוריית Y;
 • פרדריק הרצברג: תאוריית שני הגורמים;

מושגים:

 • הארגון הבלתי פורמלי;
 • גורמים הגייניים שמשפיעים על חוסר שביעות הרצון;
 • גורמים מניעים שמשפיעים על שביעות הרצון.
 • השוני שבין שביעות רצון וחוסר שביעות רצון.

שאלה:

על מה טיילור מדבר בתיאוריית הניהול המדעי (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • ניהול עובדים כגורמי ייצור;
 • על ניצול מקסימאלי של העובד;
 • על העובד והמנהל;
 • כל התשובות נכונות.

שאלה:

אילו מהמשפטים הבאים נכון לגבי מחקרי הות'ורן? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • הם היוו את הבסיס לגישת הניהול המדעי של טיילור (Taylor).
 • הם היוו הבסיס לגישת יחסי האנוש.
 • הם היוו את הבסיס לגישת הארגון הבירוקרטי של וובר (Weber).
 • הם היוו את הבסיס לגישת המערכת הפתוחה.

שאלה:

איזו גישה ארגונית תומכת בהנחה כי ארגונים יעילים מאופיינים על ידי חלוקת עבודה ברורה, כך שכל עובד מבצע תפקיד מוגדר וברור? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • גישת יחסי האנוש.
 • גישת הניהול המדעי.
 • למידה חברתית-קוגניטיבית (בנדורה).
 • א +ב נכונות

שאלה:

מה ההבדל בין גישתו של אלטון מאיו לבין גישתו של טיילור? (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • מאיו דיבר על ניהול עובדים כגורמי ייצור וטיילור על ניהול עובדים כבני אדם.
 • מאיו וטיילור דיברו על ניהול עובדים כגורמי ייצור.
 • מאיו דיבר על תיאוריית הצרכים וטיילור דיבר על תיאוריית הייחוס.
 • טיילור דיבר על ניהול עובדים כגורמי ייצור ומאיו על ניהול עובדים כבני אדם.

שאלה:

מה ההבדל בין מנהלי X למנהלי Y לפי דאגלס מקגרגור... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • מנהלי X מאמינים בעובדיהם, ומנהלי Yחושבים שעובדיהם עצלנים.
 • מנהלי X מאמינים בניהול מכוון של אנשים, ומנהלי Y במשימה.
 • מנהליX  מפתחים את עובדיהם, ומנהלי Y אינם מפתחים את עובדיהם.
 • מנהלי X סבורים שעובדיהם עצלנים, ומנהלי Y סבורים שהעובדים חרוצים.

שאלה:

יוסי הוא מנהל שמאמין בתאוריה X. אילו מהמשפטים הבאים נכון לגביו? (הסטודנטית המציעה: פרלה) תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):
 • העובדים עצלנים מטבעם.
 • עובדים מוצאים בעבודה רמת עניין  נמוכה ביותר.
 • אנשים ישקיעו מאמץ רק כאשר דוחפים אותם.
 • כל התשובות נכונות.

שאלה:

בתאוריה של מקס וובר הייתה התייחסות ל... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • לסביבה.
 • לצרכים.
 • לארגון.
 • לעובד.

שאלה: 

לפי תיאורית הניהול המדעי... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • אנשים מונעים ע"י גורמים רבים.
 • יש יותר מדרך אחת נכונה לביצוע העבודה.
 • אנשים שואפים לעבודה משמעותית.
 • תגמולים צריכים להיות תלויים בביצוע.

שאלה

מה יציע טיילור על פי גישת הניהול המדעי שלו על מנת לגרום לעובדים לעבוד טוב יותר? (הסטודנטית המציעה: אורית לזרוביץ')

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • לפקח באופן צמוד על עבודתם
 • לתת להם משימות מעניינות יותר
 • לתגמל אותם בהתאם למספר שעות העבודה שהם נמצאים בפועל במפעל
 • להציע לעובדים קביעות
 • לשתף אותם בבניית מדיניות עמידה בזמנים של החברה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Alexander van Loon לאתר flickr]

תפיסה חברתית

תיאוריות: 

 • הייחוס הסיבתי של קלי;

מושגים:

 • תפיסה חברתית;
 • כלל אצבע: אפקט הדומה לי;
 • כלל אצבע: השימוש בסטריאוטיפ;
 • היוריסטיקות;
 • אינטואיציה;
 • ההבדל בין מציאות לתפיסת מציאות;
 • רציונליות מוגבלת;
 • 'אפקט הדומה לי';
 • טעות הייחוס הבסיסית;
 • הטיות בשירות העצמי (הטיית העצמי);
 • הטיית הצופה המשתתף (הטיית שחקן / צופה);
 • אפקט ההילה;
 • הטיית האישוש / האישור;
 • תופעת המסגור.

שאלה: 

למפעל הדפסות H.P נזקקו לעובדים בתחום הידע והשירטוט הממוחשב. יואב - שבדיוק סיים קורס במחשבים - רצה לנסות להתקבל לעבודה, למרות שלא יודע כלום על תכנון הדפסות, אלא רק למד קורס מחשבים בסיסי. כשיואב הגיע לראיון עבודה שניקבע לו ביום ראשון, הוא הופתע לגלות שהמנהל של המפעל למד איתו בבית הספר, והיה גם איתו באותו חוג ג'ודו אחר הצהריים. במהלך השיחה, המנהל ממש שמח לראות את יואב ואמר שיחזירו לו תשובה בהמשך לגבי העבודה. למחרת, יואב קיבל טלפון מהמפעל והודיעו לו שהתקבל לעבודה. איך תסבירו את קבלתו של יואב לעבודה? (הסטודנטית המציעה: שירלי בלהסן).

תשובה

 • אפקט ההילה;
 • תאוריית ייחוס סיבתיות (קלי);
 • אפקט הדומה לי;
 • הטיות בשירות העצמי(הטיית העצמי);

שאלה:

בכל פעם שדודה שלי מצליחה בבחינה היא רצה לספר לי כמה התכוננה טוב לבחינה ובעקבות זה הצליחה בגדול; אבל, כאשר נכשלה בבחינה נהגה לספר שהמרצה לא היה הוגן והחומרים שהיו במבחן זה לא מה שלמד. איך נסביר את התנהגותה של הדודה שלי?  (הסטודנטית המציעה: תמי יצחק)

תשובות

 • תפיסה;
 • הטיית העצמי;
 • יחוס סיבתיות.

שאלה:

כאשר מראיינת מעדיפה מועמדת שלמדה באתו בי"ס כמוה איזה הטיה פסיכולוגית משפיעה עליה (הסטודנטית המציעה: תמי יצחק)

תשובה

 • יחוס סיבתיות.
 • רושם ראשוני;
 • אפקט ההילה;
 • אפקט הדומה לי.

שאלה:

יוסי טוען כי אורית תמיד לחוצה לפני מבחנים. על פי התאוריה של קלי, אילו מהבאים סביר (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • יוסי יסיק כי אורית בחורה לחוצה, אם שלושת הממדים: עקביות, מובחנות/ייחודיות וקונצנזוס יהיו גבוהים;
 • יוסי יסיק כי אורית בחורה לחוצה, רק אם הקונצנזוס והמובחנות/ייחודיות יהיו גבוהים;
 • יוסי יסיק כי מבחנים מעוררים לחץ, רק אם הקונצנזוס והמובחנות/ייחודיות יהיו גבוהים;
 • יוסי יסיק כי מבחנים מעוררים לחץ, אם שלושת הממדים: עקביות, מובחנות/ייחודיות וקונצנזוס יהיו גבוהים;

שאלה:

מרואיין מסוים מאחר לריאיון. הוא רץ כל הדרך ומגיע לראיון נוטף זיעה, נושם בכבדות ומתנשף. המראיין מניח כי מדובר בבחור לא אחראי ולא רציני די הצורך, ולא חושב על האפשרות שאולי פשוט היה קושי למצוא מקום חנייה. איזו הטיה תפיסתית מוצגת במקרה זה? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • טעות הייחוס הבסיסית.
 • אפקט ההילה.
 • סטראוטיפ.
 • אינטואיציה.

שאלה:

לפי תיאורית הייחוס הסיבתי של קלי, במצב של קונצנזוס נמוך, עקביות גבוהה ומובחנות נמוכה, סביר כי מדובר ב...(הסטודנטית המציעה: פרלה):

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • ייחוס פנימי.
 • ייחוס חיצוני.
 • לאדם ייעשו גם ייחוסים פנימיים וגם חיצוניים.
 • רק אם העקביות תהיה נמוכה ייעשה ייחוס פנימי. 
 • לא ניתן לדעת

שאלה:

לראיונות עבודה שעורך בני, מגיע מרואיין חברותי בעל תחומי עניין דומים לאלו של בני. יתירה מכך, כשבני חושב על כך לעומק, המרואיין ממש מזכיר לו את עצמו בגיל 17. הוא מחליט לקבלו באופן מיידי לעבודה. הדבר נובע מ... (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • טעות הייחוס הבסיסית (Fundamental Attribution Error).
 • אפקט ההילה
 • אפקט הדומה לי
 • רושם ראשוני

שאלה:

רינה, חברתי לעבודה, ישבה לאכול בחדר האוכל עם יפה וחנה ולא קראה לי, מוזר כי בד"כ היא קוראת לי... רחל ויוסי הציעו לי לשבת ולאכול איתם בחדר האוכל. עפ"י התאוריה של קלי האם הייחוס פנימי או חיצוני? (הסטודנטית המציעה: פרלה) תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):
 • ייחוס חיצוני.
 • ייחוס פנימי
 • לא ניתן לקבוע, אבל, זה קרוב יותר לייחוס פנימי.
 • לא ניתן לקבוע, אבל, זה קרוב יותר לייחוס חיצוני.

שאלה:

עובד חדש מגיע למשרד עורכי דין. הוא מקרין קסם רב וחביבות. לאחר מס' דקות לוחש אחד מעורכי הדין לעמיתו : הוא נראה לי מוכשר, מקצועי וחרוץ מאד. זוהי דוגמה ל... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף) תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):
 • אפקט הקונפליקט;
 • אפקט ההילה; 
 • אפקט פיגמליון;
 • אפקט הרושם הטוב.

שאלה: 

זיו ולביא - שני מנהלים שותפים - ראיינו מועמדים למשרת מנהל מחלקת פיתוח. זיו: "אני חושב שהמועמד היה מצוין, גם הוא התחיל את הקריירה בייצור, ומשם עבר לפיתוח כמוני". לביא:" אני לא חושב שהמועמד היה מוצלח, לא שמת לב איך הוא לבוש? הוא בטח חסר יצירתיות וכושר ניהולי. מדבריהם של זיו ולביא ניתן לומר כי... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • דברי של זיו מבטאים הטיה בשירות העצמי ודבריו של לביא את אפקט ההילה.
 • דבריו של זיו מבטאים את 'אפקט הדומה לי' ושל לביא את אפקט ההילה.
 • דבריו של זיו מבטאים את 'אפקט הדומה לי' ושל לביא את אפקט הרושם הראשוני.
 • דבריו של זיו מבטאים את טעות הייחוס הבסיסית ושל לביא  את אפקט הרושם הראשוני.

שאלה:

יוסי טוען כי אורית תמיד לחוצה לפני מבחנים. על פי התיאוריה של קלי אילו מהבאים סביר...

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • יוסי יסיק כי מבחנים מעוררים לחץ אם הקונצנזוס, המובחנות (היחודיות) והעקביות יהיו גבוהים;
 • יוסי יסיק כי מבחנים מעוררים לחץ אם העקביות והקונצנזוס יהיו גבוהים והייחודיות נמוכה;
 • יוסי יסיק כי אורית בחורה לחוצה אם העקביות והקונצנזוס יהיו גבוהים והייחודיות נמוכה;
 • יוסי יסיק כי אורית בחורה לחוצה, אם הקונצנזוס, המובחנות (הייחודיות) והעקביות יהיו גבוהים.

שאלה:

כאשר ראש צוות מסביר למנהלת שלו שהצוות לא עמד ביעדים כי ה'דד-לייניים' היו לחוצים מדי, איזו הטיית שיפוט הוא מפעיל כלפיי אנשי הצוות שלו? (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • אפקט הדומה לי';
 • רציונליות מוגבלת;
 • ייחוס סיבתיות (קלי);
 • טעות הייחוס הבסיסית;
 • הטיות בשירות העצמי (הטיית העצמי);

שאלה:

נחום החל לעבוד כמנהל חדש בחברת "לחם טוב". כמנהל חשוב לו שעובדיו יגיעו בזמן לעבודה, יהיו בעלי מוסר עבודה גבוה ויפיקו מעצמם את המקסימום. בוקר אחד ערך תצפיות בעובדיו ושם לב שנחמה, אחת העובדות הותיקות, איחרה. בעקבות האיחור של נחמה, נחום הסיק שנחמה היא עובדת גרועה. איזו הטיה התרחשה? (הסטודנטית המציעה: אורית לזרוביץ')

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • אפקט הדמיון;
 • הטית שחקן- צופה;
 • הטיה בשירות העצמי;
 • אפקט ההילה;
 • טעות הייחוס הבסיסית.

שאלה: 

כאשר נחום שאל את נחמה מדוע היא איחרה היא ענתה כי היא יודעת ש"אנשים מאחרים פה הרבה כי הם לא אחראיים, אבל אצלה זה היה ממש לא בשליטתה, כי ברכב שלה לא היה די דלק והיא נאלצה להתעכב בתחנת הדלק מספר דקות ולכן איחרה. בדבריה של נחמה באה לידי ביטוי ההטיה... (הסטודנטית המציעה: אורית לזרוביץ')

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • הטית שחקן- צופה;
 • אפקט ההילה;
 • רושם ראשוני;
 • טעות הייחוס הבסיסית.

שאלה:

על פי תאוריית הייחוס הסיבתי של קלי, האיחור של נחמה יכול לנבוע:

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 1. מגורמים באישיותה של נחמה (כגון: עצלנות, חוסר אחריות);
 2. ממשתנים בסביבה שיצרו אווירה שעודדה ואפשרה איחורים;
 3. תשובות A+B נכונות

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Marcin Krzyżanowski לאתר flickr]

למידה

תיאוריות: 

 • תיאורית הלמידה ההתנהגותית, הכוללת את ההתניה הקלאסית של פבלוב; ו- ההתניה האופרנטית/אינסטרומנטלית של תורנדייק וסקינר;
 • תיאורית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה;
 • אפקט הנבואה שמגשימה את עצמה של מרטון;

מושגים:

 • למידה התנהגותית;
 • למידה חברתית;
 • גירוי מותנה ובלתי מותנה;
 • תגובה מותנית ובלתי מותנית;
 • "חוק ההשפעה / חוק התוצאה"; 
 • חיזוק חיובי ושלילי;
 • עונש והכחדה;
 • עונש / חיזוק מואצל
 • עקרונות ההתניה האופרנטית: הכללה; הבחנה; דעיכה; החלמה ספונטנית; עיצוב התנהגות.

שאלה:

בניסוי הקלאסי של פבלוב, הכלב הזיל ריר למשמע צלצול הפעמון. בפעמים הראשונות, גם כשהטלפון צלצל הוא היה מזיל ריר. באיזו תופעה מדובר? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • הכללה (Generalization).
 • הבחנה (Discrimination).
 • החלמה ספונטאנית (Spontaneous recovery).
 • הכחדה (Extinction).

שאלה:

מידי יום, בשעות הצהריים המאוחרות, יעל צריכה להתמודד עם יחס לא נעים מצד המנהל שלה (מתבטא בהערות תוקפניות וויכוחים רבים). אולם, היא שמה לב לכך, שכאשר היא מקפידה על חזרה בזמן מהפסקת הצהריים, המנהל אינו מפגין כלפיה יחס עוין זה. לפיכך, יעל למדה כי היא יכולה להימנע מהיחס הלא נעים מצד המנהל שלה, על ידי הקפדה על חזרה בזמן מהפסקת הצהריים. למידה זו, אשר הגבירה את נטיית יעל לחזור בזמן מהפסקת הצהריים מבוססת על... (הסטודנטים המציעים: פרלה וסיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • חיזוק חיובי
 • חיזוק שלילי
 • הכחדה
 • עונש.

שאלה:

לפי תיאורית הלמידה החברתית-קוגניטיבית (בנדורה), כיצד ניתן להגביר את תחושת המסוגלות של העובדים? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • באמצעות למידה מודרכת ומודלים חיוביים, הדגמת ציפיות וביטחון ביכולות העובדים.
 • באמצעות מתן משימות קשות ומאתגרות מתחילת כניסת העובדים לארגון.
 • באמצעות מתן תגמול כספי בהתאם לביצוע.
 • באמצעות יצירת תהליכי הכללה והבחנה.

שאלה:

ד"ר פנחס יחזקאלי תמיד מחייך חיוך רחב כאשר הוא מחזיר לך את הבחנים בקורס "התנהגות ארגונית מיקרו", עם ציון 100 שרשום בגדול בראש הדף, והציון גורם לסיפוק רב. לאחר סמסטר, אתה מתחיל לחוש סיפוק בכל פעם שאתה רואה את ד"ר יחזקאלי מחייך. תהליך זה נקרא... (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • התניה קלאסית.
 • התניה אופרנטית.
 • למידה חברתית.
 • אסוציאציה סמנטית.

שאלה:

החיוך של פיני הוא: תשובות
 • גירוי מותנה;
 • גירוי בלתי מותנה;
 • תגובה מותנית;
 • תגובה בלתי מותנית.

שאלה:

דניאל בני אוהב לצפות בטלוויזיה, אחה"צ הוא היכה את אחותו. החלטתי, שאני מפסיקה לו את הצפייה בטלוויזיה למשך שבוע ימים. פעולה זו נקראת... (הסטודנטית המציעה: פרלה) תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):
 • עונש.
 • חיזוק שלילי.
 • הכחדה.
 • עונש מואצל.

שאלה:

גרי הוא סטודנט שמשתתף במשלחת סטודנטים בחוץ לארץ. הוא מאוד אוהב את המאכלים של אימו, וריח התבשילים שלה תמיד מעורר בו תחושה של בית חם ואוהב. בכל בוקר בדרכו לאוניברסיטה כשהוא עובר ליד מסעדה גרי מריח ריח דומה לתבשיל של אמו ומתמלא תחושת געגועים הביתה. תחושת הגעגועים הזאת הינה... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • גירוי בלתי מותנה
 • תגובה מותנית
 • תגובה בלתי מותנית
 • גירוי מותנה.

שאלה:

נירית רואת חשבון בשנות השלושים לחייה, נשואה באושר, אמא לשלושה ילדים. לאחרונה ילדיה היו חולים לעתים קרובות ומשום כך, היא נעדרה פעמים רבות מהעבודה. יורם, המנהל שלה, העיר לה על כך מספר פעמים. בעקבות הערותיו השתדלה נירית למצוא בייבי סיטר או לבקש מבעלה שיחליף אותה עם הילדים, על מנת שתוכל להגיע באפן סדיר לעבודה. למרות מאמציה הרבים, ולמרות שהגדילה את תדירות הגעתה לעבודה, החליט המנהל לפטר אותה. הערותיו של המנהל הינן דוגמה ל __________ביחס לניסיונותיה של נירית להגיע בזמן...  (הסטודנטית המציעה: אורית לזרוביץ')

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • חיזוק חיובי
 • חיזוק שלילי
 • הכחדה
 • עונש

שאלה:

יפה, המזכירה במחלקת החשבונות, שהייתה עדה לכל השתלשלות העניינים החליטה לחפש בייבי סיטר קבועה שתטפל בילדים בימים שהם חולים. התנהגותה של יפה מבטאת... (הסטודנטית המציעה: אורית לזרוביץ')

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • למידה קלאסית;
 • החלמה ספונטאנית;
 • עונש מואצל/עקיף; 
 • אפקט שחקן-צופה.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי UNIMAS Sarawak לאתר flickr]

הבדלים אינדיווידואליים

תיאוריות: 

 • הצגה עצמית אסטרטגית של ארווין גופמן;
 • המודל של ווטסון וטלגן לניתוח ולסיווג רגשנות;
 • סולם הצרכים של מאסלו;
 • תיאורית הצרכים של קלייטון אלדרפר;
 • תאוריית וויסות המיקוד של טורי היגינס;
 • מודל חמשת התכונות הגדולות;

מושגים:

 • סכימת העצמי;
 • תפיסת הזהות שלנו: זהות אישית, בין-אישית וקולקטיבית;
 • פרצוף (face) (גופמן);
 • מודעות עצמית - ציבורית ואישית, גבוהה ונמוכה;
 • בקרה/ניטור עצמי גבוה ונמוך (גופמן);
 • שליטה עצמית/ויסות עצמי;
 • דחיית סיפוקים;
 • רגשיות חיובית ורגשיות שלילית (ווטסון וטלגן);
 • צרכים: פזיולוגיים, ביטחון, חברה, הערכה עצמית והגשמה עצמית (מאסלו);
 • צרכים: קיום פיזי, צורכי השתייכות וצורכי צמיחה (אלדרפר);
 • מיקוד בקידום תקוות והישגים, מול מיקוד בהימנעות מכאב והפסד (היגנס);
 • חמשת התכונות הגדולות: מוחצנות, יציבות רגשית, מוכוונות, פתיחות מחשבתית, נועם הליכות.

שאלה:

מי מבין הבאים אינו אחד מהממדים במודל חמשת התכונות הגדולות (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

א. מוחצנות; ב. יציבות רגשית; ג. אלטרואיזם; ד. נעימות.

שאלה:

אנשים שהם גבוהים במשתנה האישיותי שלהם ( SELF MONTIORING  ניטור עצמי)... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • בוחנים בקפדנות את הסיטואציה ומתאימים את ההצגה העצמית שלהם אליה;
 • מונעים על ידי עקרונות, ופועלים בהתאם לנטיותיהם האישיות;
 • רגישותם למידע חברתי גבוהה;
 • רגישותם למידע חברתי נמוכה;
 • הם פרגמטיים, גמישים מסתגלים, ומתאימים את עצמם לדרישות המצב ולסביבה החברתית.
 • אין להם יכולת להבין סיטואציות חברתיות ורמזים חברתיים.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי flippinyank לאתר flickr]

שביעות רצון

תיאוריות: 

 • תיאורית הדיסוננס הקוגניטיבי של לאון פסטינגר;
 • תאוריית שני הגורמים של הרצברג;
 • מודל מאפייני התפקיד JCM של האקמן ואולדמן;
 • מודל תפיסת הערך;
 • המודל האישיותי של סטאו ורוס.

מושגים:

 • חוויית העבודה שמושפעת מ: מצב רוח, ערכים ועמדות;
 • ערכי עבודה פנימיים וחיצוניים לעבודה;
 • גורמים היגייניים, חיצוניים - אקסטרינזיים מול גורמים מניעים, פנימיים, אינטרינזיים (הרצברג);
 • חמשת ממדי המטלה: מגוון מיומנויות/כישורים; זהות המשימה; חשיבות המשימה; אוטונומיה; משוב (האקמן ואולדמן).

שאלה:

מיקי נהנית משכר גבוה בעבודה, קביעות, יחסים טובים עם עמיתיה לעבודה אבל לא עומדות בפניה אפשרויות קידום, היא לא זוכה להוקרה רבה שהיא מייחלת ממנהל התחנה ולמרות שתנאי העבודה הפיזיים נוחים, היא חשה כי לא ניתנת לה מידה אחריות רבה. ע"פ תיאורית 2 הגורמים של הרצברג (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • שביעות רצון אפסית, וחוסר שביעות רצון גבוה;
 • חוסר שביעות רצון אפסי, ושביעות רצון גבוהה;
 • חוסר שביעות רצון אפסי, ושביעות רצון נמוכה;
 • חוסר שביעות רצון גבוה, ושביעות רצון אפסית.

שאלה:

לפי תיאורית שני הגורמים של הרצברג (Two Factor Theory, Herzberg), מהי הדוגמה לגורם היגייני/אקסטרינזי? (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • שכר;
 • גיוון;
 • אחריות;
 • הגשמה.

שאלה:

עמית, בחור מיוחד ורב כישורים לדעת כלל הסובבים אותו, מאוד אוהב להתראיין למקומות עבודה. הוא נהנה לשבת מול מראיינים שונים ומגוונים ולשנות התנהגותו בהתאם לסגנון הדיבור וההתנהלות שלהם מולו. ברובם המכריע של המקרים, עמית הצליח בראיונות העבודה אליהם ניגש (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

בסוף אחד הראיונות נדרש עמית להיבחן בבחינה מסכמת. לאור ניסיון העבר שלו והחומר עליו נדרש להיבחן, לא היה לו צל של ספק כי הוא יצליח בבחינה זו. לתדהמתו הרבה, הוא קיבל בבחינה ציון נמוך ממה שציפה. על פי תיאורית הדיסוננס הקוגנטיבי, אילו מחשבות יגרמו לדורון לחוש טוב יותר?

תשובה

 • עליי לבקש לגשת למבחן נוסף;
 • עלי לחשוב מחדש האם תחום עיסוק זה מתאים לי;
 • יחסית לזמן שלמדתי, הציון לא כזה גרוע;
 • עליי לנסות ולא לחשוב על מה שהתרחש.

שאלה:

על פי תיאורית שני הגורמים של הרצברג , סיפוק גורמים היגייניים... (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • לא מוביל לשביעות רצון גבוהה.
 • יוביל בהכרח לשביעות רצון גבוהה.
 • יוביל לחוסר שביעות רצון.
 • יוביל לסיפוק צרכים מוטיבטוריים.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Manveet Singh לאתר flickr]

מחויבות ארגונית

תיאוריות: 

 • תיאורית שני הגורמים של הרצברג (תיאוריה זו בוחנת את הקשר שבין שביעות רצון למוטיבציה בעבודה. לכן היא מופיעה בשניהם, וגם כאן);

מושגים:

 • ממדי המחויבות הארגונית: רגשית, מתמשכת וערכית.
 • עמדות עובדים כלפי הארגון;
 • העצמת עובדים;
 • העשרת תפקיד/עיסוקים;
 • הרחבת תפקיד/עיסוקים;
 • עיצוב תפקידים;
 • רוטציה בין תפקידים.
 • התנהגות אזרחית בארגון (OCB), חיובית ושלילית;
 • התעללות במקומות עבודה.

שאלה

הוחלט לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, לרתום את העובדים, לאחר שעות העובדה, בהכנת מארזים הכוללים מזון יבש לנצרכים ומשלוחם לגורם הרלוונטי. לאיזה מושג/מודל זה מתאים? (הסטודנטית המציעה: מזל ברזילי)

תשובה:

 • שביעות רצון;
 • מחויבות ארגונית;
 • התנהגות אזרחית בארגון;
 • מחויבות רגשית;
 • העשרת עיסוקים;
 • הרחבת תפקיד.

שאלה:

שלל מטלות נוספות באותה רמה, ללא הגדלת אחריות מכונה... (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • החלפת תפקיד;
 • הרחבת תפקיד;
 • העשרת תפקיד;
 • זהות משימה.

שאלה:

ארז מחליט להישאר בתפקידו כמהנדס בחברה X כיוון שהוא צופה סיכוי נמוך למצוא עבודה אלטרנטיבית שתספק לו אותו שכר. יעל מחליטה להישאר בעבודתה כרופאה  בבית החולים, כיוון שהיא מזדהה ומאמינה במטרות הארגון. יוסי מחליט להישאר בעבודתו כמורה בבי"ס, כיוון שלא רוצה לאכזב את משפחתו וחבריו וכיוון שהוא מעוניין להראות כאדם יציב (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • ארז מדגים מחויבות מתמשכת, יעל מדגימה מחויבות רגשית, ויוסי מדגים מחויבות נורמטיבית.
 • ארז אינו מדגים מחויבות לעבודה, יעל מדגימה מחויבות רגשית, ויוסי מדגים מחויבות נורמטיבית.
 • ארז מדגים מחויבות מתמשכת, ויעל ויוסי מדגימים מחויבות נורמטיבית.
 • ארז ויוסי מדגימים מחויבות מתמשכת, ויעל מדגימה מחויבות רגשית.

שאלה:

דנה מרוויחה היטב כעבודתה כדיילת באל על והיא מקבלת הטבות ובונוסים רבים, כגון טיסות לחו"ל חינם. למרות שדנה לא מסתדרת עם הבוס שלה, היא בוחרת שלא לעזוב את העבודה, כי אינה רוצה לוותר על ההטבות שהיא מקבלת, שיקוליה לא לעזוב משקפים... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • מחויבות רגשית;
 • מחויבות מתמשכת;
 • מחויבות נורמטיבית;
 • העצמה פסיכולוגית.

שאלה:

אסנת, אילון ויותם עבדו בחברת "משקה מתוק", חברה קטנה לשיווק משקאות קלים. אסנת - בחורה ערכית שחונכה שמקום עבודה הוא בית - הייתה שבעת רצון בעבודה היא חשה שנותנים בה אמון וסומכים עליה; ואילו היא מצידה השקיעה מאמצים רבים לקדם את האינטרסים של החברה. הצלחת החברה הייתה חשובה לה והיא הייתה מוכנה להושיט יד לחבריה לעבודה, להישאר שעות ארוכות, ובקיצור לעשות מה שנדרש בכדי שהעסק יעבוד.

אילון ויותם היו מסויגים יותר. מבחינתם, החברה היתה רק "תחנה". מה שהיה חשוב להם זה לבוא לתקופה קצרה בכדי להרוויח קצת כסף, ואחר כך הם רצו להתקדם לחברה גדולה יותר.

החברה נקלעה לקשיים וההנהלה הודיעה שהיא נאלצת באופן זמני להוריד 10% מהשכר של כל העובדים. אסנת אמרה שאם אין ברירה היא מקבלת את זה. "ניקח את זה ברוח טובה, נשנס מותניים ותוך כמה חודשים החברה תצא מהבוץ". אילון ויותם היו מאד מתוסכלים, מבחינתם זוהי פגיעה שאין לה הצדקה וזו חריגה מההסכם שהם חתמו עם החברה כשקיבלו את התפקיד. בשום ארגון אחר לא נוהגים כך, הם טענו. אילון התחיל "לפנק" את המשפחה ואת החברים במשקאות וציוד משרדי. "אם אני לא מקבל פה כסף לפחות אביא קצת ציוד הביתה". יותם התחיל לקצר את ימי העבודה אך לדווח כאילו היה כל היום בעבודה. "אני אהיה פה על מה שמשלמים לי. משלמים פחות אני פה פחות", כך אמר.

אילו מהמשפטים הבאים אינו נכון ביחס למקרה המתואר?

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

א. אסנת חשה מחויבות ארגונית רגשית לחברת "משקה מתוק"; ב. אסנת חשה מחויבות ארגונית ערכית לחברת "משקה מתוק"; ג. יותם ואילון חשים מחויבות ארגונית נורמטיבית ביחס לחברת "משקה מתוק".

שאלה:

זהבית נוהגת לעזור לעמיתים בעבודה בעתות עומס, אף שעזרה כזו אינה נדרשת ממנה על-פי הגדרות תפקידה. זהבית מציגה... (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • רמה נמוכה של קונפורמיות;
 • רמה גבוהה של התנהגות אזרחית;
 • רמה גבוה של התנהגות אזרחית ורמה גבוהה של קונפורמיות.;
 • רמה גבוהה של קונפורמיות.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי мίşş ℓσℓίţά לאתר flickr]

רגשות בעבודה

תיאוריות: 

 • המודל של ווטסון וטלגן לניתוח ולסיווג רגשנות;

מושגים:

 • רגשות בעבודה: אמתיים ומוצגים, חיוביים ושליליים;
 • עבודת רגשות;
 • רגשנות: חיובית ושלילית;

שאלה: 

ענת מגיעה בבוקר לעבודה עם חיוך על הפנים, גם כשעומס העבודה גדול היא אדיבה ללקוחות. העובדים האחרים אוהבים להיות בקרבתה בגלל האנרגיות הטובות שלה. ענת מאופיינת ב... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • קונפורמיות גבוהה.
 • רגשנות חיובית.
 • הסכמתיות גבוהה.
 • בקרה עצמית גבוהה.  

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי Adam Raoof לאתר flickr]

מוטיבציה

תיאוריות: 

 • שני סוגי תאוריית: ממוקדות תוכן (תיאוריות של צרכים; סיפוק הצרכים כ'דלק'); וממוקדות תהליך (המוטיבציה כתהליך מחושב ושכלי של הצבת יעדים, עיבוד מידע וקבלת החלטות);
 • סולם הצרכים של מאסלו (תיאורית צורך);
 • תיאורית הצרכים של קלייטון אלדרפר (ERG theory) (תיאורית צורך);
 • תורת הצרכים של דויד מקלילנד (תיאורית צורך);
 • תיאורית שני הגורמים של הרצברג (תיאורית צורך);
 • מודל מאפייני התפקיד (JCM) (תיאורית צורך);
 • תורת הציפיות של ורום (תיאורית תהליך);
 • מודל הציפיות המורחב של פורטר ולולר (תיאורית תהליך);
 • תורת המטרה של אדווין לוק (תיאורית תהליך);
 • תיאורית ההוגנות של אדמס (תיאורית תהליך).

מושגים:

 • מוטיבציה פנימית (אינטרינזית) וחיצונית (אקסטרינזית);
 • הוגנות בעבודה;
 • שיטת 'המקל והגזר';
 • צורך ודחף;
 • ניהול לפי יעדים (MBO);
 • תשלום יתר ותשלום חסר (אדמס);
 • תיגמול ומדיניות תיגמול בארגונים;

שאלה:

לפי תיאורית הצבת המטרות, על המטרות להיות... (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • קשות;
 • ניתנות להשגה;
 • ספציפיות;
 • כל התשובות נכונות.

שאלה:

מחקרים מלמדים שתפיסות צדק/הוגנות... (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובות

 • קשורות באופן חיובי עם התנהגות ארגונית אזרחית ובאופן שלילי עם גניבות מהארגון/ מהעובדים;
 • קשורות באופן שלילי עם התנהגות ארגונית אזרחית ובאופן שלילי עם גנבות מהארגון/ מהעובדים;
 • קשורות באופן שלילי עם התנהגות ארגונית אזרחית ובאופן חיובי עם גנבות מהארגון/ מהעובדים;
 • קשורות באופן חיובי עם התנהגות ארגונית אזרחית ובאופן חיובי עם גנבות מהארגון/ מהעובדים.

שאלה:

על פי תיאורית הצבת המטרות, מה משקף את התחושה כי יעד הארגון הוא למעשה גם היעד הפרטי שלי? (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • תחושת ערך גבוהה;
 • תחושת אינסטרומנטליות גבוהה;
 • מחויבות גבוהה ליעד;
 • תחושת מסוגלות עצמית גבוהה.

שאלה:

מה שמו של הסוציולוג של הסוציולוג אשר הגדיר את אפקט פיגמליון? (הסטודנטיות המציעות: בת-שבע מידני וענת גבאי):

תשובה

 • אלטון מאיו;
 • ורום;
 • מקס וובר;
 • רוברט מרטון

שאלה:

עמית, בחור מיוחד ורב כישורים לדעת כלל הסובבים אותו, מאוד אוהב להתראיין למקומות עבודה. הוא נהנה לשבת מול מראיינים שונים ומגוונים ולשנות התנהגותו בהתאם לסגנון הדיבור וההתנהלות שלהם מולו. ברובם המכריע של המקרים, עמית הצליח בראיונות העבודה אליהם ניגש.

בסוף אחד הראיונות נדרש עמית להיבחן בבחינה מסכמת. לאור ניסיון העבר שלו והחומר עליו נדרש להיבחן, לא היה לו צל של ספק כי הוא יצליח בבחינה זו. לכן, לא למד. לתדהמתו הרבה, הוא קיבל בבחינה ציון נמוך ממה שציפה. על פי ורום, מהו תהליך הייחוס שלפיו יקבע עמית את סיכוייו להצליח בפעם הבאה?

תשובה

 • עליי לבקש לגשת למבחן נוסף. אם אלמד אצליח;
 • עלי לחשוב מחדש האם תחום עיסוק זה מתאים לי;
 • יחסית לזמן שלמדתי, הציון לא כזה גרוע;
 • עליי לנסות ולא לחשוב על מה שהתרחש.

שאלה:

במחלקת משאבי אנוש של ארגון "סילבר" מתלבטים איזה סוג תגמול יש לתת. מנהל משאבי האנוש (יורם) ממליץ על תגמול אישי תלוי ביצוע וסיגל הסגנית מציעה "קפיטריית תגמולים". הם פנו למספר תאורטיקנים ידועים בתחום ההתנהגות הארגונית ושמעו מהם את דעותיהם. התאורטיקנים פסקו בסופו של דבר לטובת סיגל. איזו תאוריה בחרה סיגל? (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • תיאורית הציפיות של וורום;
 • תיאורית מאפייני תפקיד של הקמן ואולדהם;
 • תיאורית הציפיות של קפטן קורק;
 • תיאורית הצרכים של מקללנד.

שאלה:

מי מבין הבאים אינו אחד מהממדים במודל חמשת הגורמים JCM (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • מגוון מיומנויות;
 • זהות המשימה;
 • משוב
 • נעימות.

שאלה:

אלו מהבאים אינו מאפיין עיסוק אשר מוביל לתחושה של משמעותיות בעבודה עפ"י מודל מאפייני התפקיד (הקמן ואולדהם)... (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • חשיבות העבודה;
 • כל האפיונים לעיל יכולים ליצור תחושת משמעותיות בעבודה;
 • זהות משימה;
 • אוטונומיה.

שאלה:

לפי המודל ההוגנות של אדמס, כיצד יפעל עובד, אשר הגיע למסקנה שהשכר שלו גבוה ביחס למידת ההשקעה שלו בחברה, ביחס לחבריו לעבוד (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה:

 • ילך לשכנע את חבריו לבקש העלאת שכר;
 • יחשוב על אפשרויות לעזיבת החברה;
 • יעודד את חבריו לעבודה לעזוב את החברה;
 • ירגיש רגשי אשמה וישקיע שעות נוספות בעבודתו.

שאלה:

תפיסת מסוגלות עצמית (self-efficacy) היא... (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • תכונה אישיותית שכמעט ולא ניתן לשנותה.
 • לא מושפעת משכנוע חברתי.
 • מושפעת מהישגים וכישלונות אישיים.
 • מושפעת ממודלים בעבודה.

שאלה:

לפי תיאורית הצרכים של מאסלו, לאדם יש מדרג של צרכים. מהו הסדר ההיררכי שלהם? (מלמטה למעלה) (הסטודנטית המציעה: פרלה)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • מימוש עצמי, כבוד והערכה, שייכות, זהות ואהבה, בטחון בקיום הפיזי,  צרכים פיזיולוגיים בסיסיים.
 • זהות ואהבה,  בטחון בקיום הפיזי, מימוש עצמי, שייכות, כבוד והערכה, צרכים פיזיולוגיים בסיסיים.
 • צרכים פיזיולוגיים בסיסיים, בטחון בקיום הפיזי, מימוש עצמי, שייכות, כבוד והערכה, זהות ואהבה.
 • צרכים פיזיולוגיים בסיסיים, בטחון בקיום הפיזי, זהות ואהבה, שייכות, כבוד והערכה, מימוש עצמי.
שאלה: לאלו צרכים בתיאורית הצרכים של מאסלו מקבילים צרכי הגדילה בתיאוריה של אלדרפר (ERG)? (הסטודנטית המציעה: פרלה) תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):
 • לצורך בחברה ובהערכה עצמית;
 • לצורך בביטחון ובהגשמה עצמית;
 • לצורך בהערכה עצמית ובהגשמה עצמית;
 • לצורך בחברה ובהגשמה עצמית.

שאלה

כאשר ארגון משקיע בהדרכה מקצועית של העובדים במסגרת העבודה ניתן לומר כי... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • על פי תאוריית ורום ערך התועלת יעלה
 • על פי היררכיית הצרכים של מאסלו יינתן מענה לצרכי בטחון
 • על פי תיאורית ורום ערך הציפייה יעלה
 • תשובות א + ב

שאלה: 

אפקטיביות ארגונית מוגדרת כש... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • ניצול אופטימלי של הכוחות בסביבה להשגת תוצאה מצופה
 • ניצול אופטימלי של משאבי הארגון
 • המדד הוא כלכלי בעיקרו
 • אף תשובה אינה נכונה

שאלה:

מורה שאומרים לו שהוא מקבל כיתה נכשלת, בעלת ציונים גרועים וחוסר הצלחה, איך ישפיע על כיתה כזו? (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • ייקח את הכיתה ויעלה את הממוצע.
 • ימשיך את הישגיהם הגרועים.
 • יחפש את התלמידים הטובים ובהם ישקיע.
 • אין קשר בין נתוני העבר ליחסו של המורה.

שאלה:

ירון ואמיר עובדים כנציגי שירות בחברת מינויים של ידיעות אחרונות, כחלק מניסיונות הצוות לעודד את מכירת מכירת מינויים ללקוחות מובטח פרס (ארוחת זוגית) לנציג המכירות, שיצליח למכור את מספר המנויים הגבוה ביותר. מיד לאחר ההודעה על התחרות, ירון מתאמץ להגביר את מכירת המנויים ואף מצליח בכך, וזוכה באותו חודש בפרס המובטח. ניתן להסביר את התנהגותו של ירון דרך המושג... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 1. דיסוננס קוגניטיבי
 2. חיזוק חיובי.
 3. תגובה מותנית
 4. תשובות A ו-B נכונות.

שאלה:

צפייה (E) גבוהה עפ"י ורום, מלמדת על... (הסטודנטית המציעה: סיגל עזרא-מנשרוף)

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):

 • ציפייה גבוהה שהשקעת מאמץ תוביל לביצוע מוצלח;
 • ציפייה גבוהה שהתגמולים יהיו בעלי ערך עבור העובד;
 • ביטחון של העובד ביכולתו לבצע את העבודה ביעילות;
 • ציפייה גבוהה שביצוע מוצלח של העבודה יניב תגמול הולם.

שאלה:

"זטא" הינה חברה ליצור ושיווק תמציות מיץ לשווקים באירופה. מפעל הייצור נמצא ברמת הגולן, ואילו הנהלת החברה ומחלקת השיווק נמצאים במרכז הארץ. בישיבות ההנהלה, עולות שוב ושוב טענות מצד אנשי השיווק כי אתר הייצור אינו עומד בלוחות זמנים. יששכר, סמנכ"ל השיווק טוען כי ניתן לטפל בבעיה זו בקלות, הוא הציע כי מחלקת הייצור תמדוד ותגדיר קריטריונים ברורים לתפוקה של העובדים, ובמקום התשלום הקבוע הניתן כיום תונהג מערכת תגמולים דיפרנציאלית לפי תפוקה. העובדים שתפוקתם נמוכה יפוטרו ומערכת השכר החדשה תמשוך למפעל אנשים, אשר מוכנים לעבוד קשה ולהרוויח יותר. לעומתו, נתן, סמנכ"ל הכספים הציע כי כדאי להדריך את עובדי הייצור על אופן פעולת מכונת זיקוק המיץ, להכשירם בטיפול בתקלות ולהרחיב את תחומי האחריות של העובדים, ולאפשר להם אוטונומיה, הוא גם הציע לחלק את העובדים לצוותים כאשר כל צוות יהיה אחראי על כל תהליך הייצור מקבלת הפרי ועד המשלוח לחו"ל בקו ייצור מסוים, ושחברי הצוות יוכלו לספק אחד לרעהו היזון חוזר בזמן אמת. לאיזו גישה מבין הגישות הבאות, מתאימה דעתו של נתן, סמנכ"ל הכספים? תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):
 1. הניהול המדעי;
 2. המודל האישיותי;
 3. מודל מאפייני התפקיד JCM;
 4. A+C.

שאלה

עפ"י היררכית הצרכים של מסלאו, עובד שמעניק חשיבות עליונה לקידום בקריירה ולהכרה ע"י הסביבה, מונע ככל הנראה על-ידי...

תשובות (הנכונה מסומן ב'בולד'):
 • צרכים פיזיולוגיים;
 • ביטחון;
 • שייכות זהות ואהבה;
 • כבוד והערכה;
 • מימוש עצמי.

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי UNIMAS Sarawak לאתר flickr]

עוצמה

תיאוריות: 

 • תאוריית

מושגים:

 • ממדי

שאלה:

מהו השימוש בעוצמה הפחות פופולרי בארגון? (הסטודנטית המציעה: בת-שבע מידני)

תשובה

 • כוח פורמלי/לגיטימי;
 • כריזמה;
 • כוח הענשה;
 • כוח מומחיות.

שאלה:

תרבות ארגונית... (הסטודנטית המציעה: ענת גבאי)

תשובות (הנכונה מסומנד ב'בולד'):

 • מעניקה לחברי הארגון משמעות לפועלם.
 • מגדירה את כללי המשחק בארגון.
 • יכולה לשמש מנוף להישגיות בארגון.
 • כל התשובות נכונות
 

8 thoughts on “פנחס יחזקאלי: שאלות לבחינה בהתנהגות ארגונית מיקרו

 1. יש לי שאלה אשמח לעזרה,
  באוניברסיטה, בחנו כי חלה ירידה ניכרת במספר חופשות בהגשה של טופס היעדרות, כגון מחלה.
  במשאבי אנוש שהחליט לחקור מה מתרחש והעבירו שאלון לעובדים.
  מה לדעתכם קרה, שהעובדים לא נעדרו על הבסיס החומר שלמדת בקורס
  למה זה מסתכם בתאוריות

  • בהנחה שהבנתי את השאלה (לא בטוח…) אנסה להשיב.
   היעדרות מעבודה עלולה להיגרם כתוצאה מגורמים אובייקטיביים וסובייקטיביים.

   גורמים אובייקטיביים הם למשל, מלחמה. במלחמת המפרץ הושבתו בתי הספר ומיד נרשימה ירידה דרמטית בהגעת נשים לעבודה.
   שביתות מורים גם הן מהוות גורם אובייקטיבי להיעדרות; וגם מחלה של ילדי העובדים (בעיקר העובדות); וכמובן, הסגר בעקבות הקורונה.

   גורמים סובייקטיביים קשורים לעובד עצמו והם כוללים, בראש ובראשונה תרבות ארגונית. בתרבות שבה ההיעדרות לגיטימית (לשני המינים או לאחד מהם) יש היעדרויות רבות בהרבה מארגון שתרבותו רואה בהיעדרות סוג של השתמטות (הי-טק למשל).
   גורמים נוספים הם מוטיבציה ושביעות רצון בעבודה.
   מנבאים טובים להיעדרויות רבות – או נמוכות – הם פתיחות / סגירות ניהולית ומידת המעורבות של העובדים.

   כל הגורמים שהוזכרו ניתנים למדידה מספרית.
   מקווה שהועלתי

 2. שאלה : מי מבין העובדים הבאים הוא בוודאות בעל אזרחות ארגונית ?
  א. דני עובד מעבר לדרישות הפורמליות של התפקיד ומבצע פעולות שאינו מתוגמל עליהן אך רק שהמנהל מבקש זאת ממנו
  ב. רויטל היא אשת יח"צ של הארגון ומתוקף תפקידה היא מדברת טובות על הארגון, מביע כבוד ומגלה דאגה מתמדת לקיום תדמית חיובית על הארגון. אין תשובה נכונה
  ג. יוסי עובד ע"פ הדרישות הפורמליות של התפקיד הוא בקיא בחוקים ובתקנות ומדקלם אותם בע"פ לכל דורש
  ד. נדב מגלה אחריות על רכוש הארגון ומתעלם מקונפליקטים לא הכרחיים ומתנדב לפעולות נוספות מעבר לשעות העבודה ועוזר לאחרים בצוות שלו

 3. הוחלט לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, לרתום את העובדים, לאחר שעות העובדה, בהכנת מארזים הכוללים מזון יבש לנצרכים ומשלוחם לגורם הרלוונטי.
  כל עובד אשר יירתם למטרה זו יקבל בונוס.

  שאלה: לאיזה מושג/מודל זה מתאים?
  תשובה: שביעות רצון
  מחויבות ארגונית
  התנהגות אזרחית בארגון
  מחויבות רגשית
  העשרת עיסוקים
  הרחבת תפקיד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *