תיאוריה

[תמונה חופשית שהועלתה על ידי IK's World Trip לאתר flickr]

תיאוריה (Theory) היא אוסף של כללים, המדברים על קשר בין משתנים.

ויקיפדיה מגדירה תיאוריה כמערך שלם ושיטתי של רעיונות, המתאר ומסביר תופעה מסוימת או קבוצת תופעות בעלות קשר. תיאוריה מכילה, פעמים רבות, הגדרות בסיסיות, מספר חוקי טבע בסיסיים והגדרה של שיטה לגזור מחוקים אלה קביעות והסברים רבים על התופעות הנחקרות. ככול שתאוריה מתאימה יותר למסקנות העולות מניסויים ומתצפיות, כך היא אמינה יותר ולרוב גם שימושית יותר.

מקורות והעשרה