רגישות לתנאי התחלה

רגישות לתנאי התחלה

רגישות לתנאי התחלה (Sensitivity to initial conditions) היא תכונה של תורת ה- כאוס, לפיה מה שמתרחש ראשון, אפילו דבר טריוויאלי ביותר, עלול / עשוי להיות בעל השפעה, הרבה מעבר לצפוי. יתרון מזערי בשלב ראשוני עשוי להפוך בהמשך ליתרון גדול יותר או לעמדת שליטה, עד ששווי המשקל מתערער, וכוח קטן אחר מופיע ומפעיל השפעה שאיננה תואמת את גודלו (קוק, 2004, ע' 16).

מקורות