צפיפות ברשת

צפיפות ברשת

צפיפות ברשת (Density) מודדת כמה קשרי גומלין קיימים ברשת מסוימת ביחס לסך הפוטנציאל שלה (סך כמות קשרי הגומלין האפשרית ברשת בעלת n גורמים', שהיא n-1). ככל שהרשת גדולה יותר, נקבל תוצאה קטנה יותר, כי המונה לא יוכל לגדול כמו המכנה [למשל, אם יש מליוני קשרי גומלין בפייסבוק (המכנה), אין סיכוי, שלגורם בודד יהיו כל כך הרבה קשרים].